Så byggs blandstaden

Att bygga en blandstad med olika upplåtelseformer och med möjlighet till integration är fullt möjligt. Även i privat regi. Så sker i stadsdelen Björkris i Kungsbacka just nu, skriver Lars Stranne (M).

Dagens debatt om integrering av invandrare och ett inlägg på GP Debatt (12/10) av Emma Holmqvist rubricerad ”Att bygga en blandstad är lättare sagt än gjort” uppmärksammar vikten av planering med inriktning på att redan i byggprocessen ta fasta på integrering av olika människor med olika upplåtelseformer som hyresrätter, villor och bostadsrätter.

Jag håller dock inte med henne om att: ”Den enda aktör som direkt kan styras i vad som byggs är kommunala bostadsbolag förutsatt att kommunen äger marken.”

Norr om Kungsbacka växer nu den nya stadsdelen Björkris fram. Projekteringsproceduren tog sin början under hösten 2006 i och med att en tävling utlystes mellan tre arkitektkontor om hur planen för området skulle se ut. Det vinnande förslaget tog fasta på kvartersbildning. Det har visat sig var den bästa lösningen för området.

Tre medelstora privata företag åtog sig att uppföra bostadsområdet, något som innebär ett trendbrott i kommunen. Och där är vi nu. Med 14 kvarter och inalles 26 villor, 175 hyreslägenheter, 70 äganderätter och 265 bostadsrätter växer detta nya bostadsområde fram. Så småningom skall området innehålla 510 bostäder. Även små lägenheter finns i beståndet, ett tiotal ettor i hyreshusen och ett trettiotal mindre bostadsrätter, som kan komma att erbjudas bland annat ensamstående.

En stor utmaning

Björkrisområdet har inneburit en stor planeringsutmaning. Ett bostadsområde som skulle vara placerat så långt norr om Kungsbacka och dessutom med ett industriområde mellan sig och staden. Hur skulle kommunikationerna ske mellan stadskärnan och Björkris?

Ansträngningar har gjorts för att integrera Björkris med den befintliga stadsmiljön. Bland annat genom att det för gående och cyklande planeras ett gång- och cykelstråk längs ån. Närrekreation nås genom promenadavstånd till Björkrisberget.Kommunal service som skola, förskola och idrottsanläggning är planerade i området.I Freeports handelscentrum finns tillgång till allehanda större butiker och även inne i området kommer det att finnas närköpsvaror. Hede pendelstation tar Björkrisborna snabbt in till storstaden i norr.

Intresset har varit minst sagt stort. Villorna blev sålda före första spadtaget. Även bostadsrätterna har haft en strykande åtgång. Att hyresrätterna skall få hyresgäster är mer än sannolikt. Speciellt på grund av att hyreskostnaden, som nu är cirka åtta procent lägre per kvadratmeter än dagens produktionskostnad, fastställdes tidigt av kommunledningen.

Björkrisområdet är med andra ord i många avseenden ett unikt projekt. Detta är troligtvis det första projekt i hela riket som nu producerar 175 hyreslägenheter med en privat fastighetsägare. Det ger även invandrare som svenskar en möjlighet att mötas och öka förståelsen för varandra.

Lars Stranne (M)

ordförande byggnadsnämnden, Kungsbacka

Aktivister förstörde partilokaler

En hittills okänd aktivistgrupp, Kommando 365, vandaliserade under natten till måndagen tre symboler för landets makthavare sedan ett år: Svenskt näringsliv, folkpartiet och moderaterna.

Relaterat

– Jaså, jaha, säger Kari Johansson, receptionist på Svenskt Näringslivs kontor på Södra Hamngatan i Göteborg. Vi visste inte det säkert. Någon hade bara sprutat lite färg på fasaden så jag ringde hyresvärden som kom och tog bort det. Det var lätt gjort. Och så polisanmälde värden det.

Värst drabbades Moderata samlingspartiets lokal i Kungsbacka.
– Med fyra gatstenar hade de krossat fyra fönster och sedan stänkt ner lokalen med rödfärg, berättar kretsordförande Lars Stranne.

– Hela inredningen är förstörd: skrivbord, golv, väggar, tak och bokhyllor. De har också stulit en plattskärm värd tre tusen, som vi hade i fönstret med ett bildspel.

Hos Folkpartiet i Göteborg hade också två rutor krossats med gatsten men rödfärgen hade bara hamnat på fasaden.
– Det ser ut som dom fyllt ballonger med färg och slängt på tre-fyra ställen, säger ombudsman Björn Stenström. En granne upptäckte det och larmade polisen vid tvåtiden i natt.

Stenström vill ”egentligen inte” kommentera saken:
– Det känns som om de bara vill visa sig och ju mer som skrivs ju gladare blir dom. Men det är tråkigt.

Lars Stranne i Kungsbacka tycker också det är tråkigt:
– Meningslöst våld. Förstår inte varför.

I ett e-postmeddelande till GP:s redaktion tar ”Kommandogruppen 365” på sig ansvaret för de tre angreppen. Gruppen identifierar sig som ”socialister i Göteborg som är mer än trötta och förbannade på borgaralliansen”. Siffran anspelar på att det är jämnt ett år sedan valet gick dem emot: ”Ett år av fifflande politiker, pigavdrag och utspel mot arbetsrätten”.

– Jag hade väl en misstanke om att det kunde vara politiskt, säger Svenskt näringslivs regionchef i Göteborg Kenneth Krantz. Men vi är en partipolitiskt obunden organisation.
– Vi lever i ett fritt land och har rätt att ha en åsikt, men det här är ligistfasoner. De hör inte hemma i en demokrati.

Att kommandogruppen också angripit företagarnas organisation förklarar den så här:
”Vi gör ingen skillnad mellan de fyra politiska partierna i Allians för Sverige eller den politiska arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv. De är två sidor av samma mynt, de försvarar exakt samma intressen”.

Björn Hansson

Moderat nej till ett lyxigt Gottskär

GOTTSKÄR: Moderaten Lars Stranne, med ett livslångt förhållande till Gottskär, vill att den gamla detaljplanen för badorten förnyas. Han vill sätta stopp för byggen av lyxvillor. – I stället bör Gottskär utvecklas för turism och allmän service, säger han.

Relaterat

Lars Stranne är Gottskärsbo sedan födseln. Han har upplevt hur den gamla badorten med anor från 1880-talet förvandlats.
– I dag växer det upp den ena lyxvillan efter den andra. Sju meter höga tvåvåningshus, som inte passar in i den småskaliga bebyggelsen, berättar han och visar runt.
På 1880-talet etablerades både varm- och kallbadhus, restaurang, segling, fiske och havsbad från Utholmen, verksamheter som lett till att Gottskär var ett populärt utflyktsmål under hela 1900-talet.
Lars Strannes och andra Gottskärsbors önskan är nu att återknyta till badortstraditionen. För några år sedan presenterades Vision Gottskär inom ramen för ett EU-projekt under namnet Badliv och kurortsturism. Där föreslogs att ett nytt nav skapas i det som ursprungligen var Gottskärs havsbad och som i dag hyser Hamnkrogen.
– Den byggnaden skulle återigen kunna bli en samlingspunkt i Gottskär med hotell, krog, uteservering och kanske plats för en livsmedelsaffär, säger Lars Stranne.
Den andra delen av Vision Gottskär innebär att den småskaliga bebyggelsen vid det äld-re hamnområdet tillvaratas.
Men det finns ett hinder för Gottskärs utveckling mot publika handels- och mötescenter samt småskalighet.
Detaljplanen, som är från tiden när Onsala bildade egen kommun.
– Kommunen måste snarast göra en översyn av detaljplanen och förnya den, så att Gottskär kan utvecklas i enlighet med visionen, säger Lars Stranne.
Som aktiv moderat, tidigare ordförande för Onsalamoderaterna, har han nu tagit kontakt med partikollegerna i Stadshuset och fört fram sina synpunkter. Dessa har fallit i god jordmån. Vid senaste sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott togs frågan upp om en revidering av Gottskärs detaljplan och fick godkännande.
– Kommunstaben ska göra en översyn av detaljplanen och se vilka byggrätter som finns i centrala Gottskär. Syftet är att ta bort hinder i detaljplanen som stoppar utvecklingen, uppger Per Ödman, moderat kommunalråd.
Lars Stranne är övertygad om att en revision av detaljplanen leder till diskussioner bland Gottskärsborna om ortens framtid.
– Många förväntade sig att något skulle hända efter det att Vision Gottskär presenterades. Men allt har stått stilla. En reviderad detaljplan öppnar många möjligheter.

Kersti Raiend