“Mycket väsen för ingenting”

“Mycket väsen för ingenting” 

Shakespearepjäsens rubrik  från 1500-talet passar väl in i dagens svenska politik. Det ena utspelet efter det andra från partiledare för att utestänga ett annat parti för att detta bl.a. skulle ta ett parti som gisslan för att genomdriva extrem politik argumenteras med personliga tyckande, där även partiledarens barn har tagits som tillhyggen i debatten.
Men det finns vetenskaplig forskning som ger svar på frågan. 

En ny studie, ”Variation in policy success: radical right populism and migration policy”, av statsvetaren Philipp Lutz vid universitetet i Bern, jämför regeringar i 17 västeuropeiska länder mellan 1990 och 2014. Totalt omfattas 124 kabinett, varav 15 har haft minst ett högerpopulistiskt parti i underlaget.
Här ingår regeringarna Schüssel i Österrike, Berlusconi i Italien, Bondevik och Solberg i Norge, Fogh Rasmussen och Løkke Rasmussen i Danmark, Rutte i Holland samt alla schweiziska regeringar. 

Sammanfattning är att:
”Motståndet mot invandring må ha fört populistpartierna till regeringsställning, men väl där påverkar de inte mer i restriktiv riktning än vanliga högerregeringar gör jämfört med vänsterstyren.”
“Det är i antalet restriktiva åtgärder på integrationsområdet som studien finner ett tydligt samband. Högerpopulistiska regeringar genomdriver fler reformer som minskar invandrares förmåner och ställer högre krav.”

Sådan är politiken

Med anledning av en ledartext från SvD. (Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.) om politisk nomineringsprocess inom Moderaterna eller snarare utebliven dito skriver Tove Lifvendahl bland annat: 

Snarare handlar det om att partikulturer kan vara tämligen grymma miljöer som byggs av hierarkier, lojalitet och relationer. Det finns oskrivna men stenhårda regler. Gemenskap och utstötning är en ständig process, i vilken individer ständigt bedömer varandra kritiskt. Möjligen gör politikens nollsummespelskaraktär att det förekommer rivalitet och avundsjuka i större utsträckning än vad det gör i många andra sfärer. 

Partier är i någon mån familjer, men också varumärken, och de som betros med ledande positioner uppdras styra vad etiketten ska innebära.  

Nu återstår att avvakta om partiet kommer att kommentera inlägget eller med tystnad försöka hoppas på glömska.

Mitt tips är tystnad. 

Lars

Dagens kriminella i Sverige

Forskarna trodde det var ca 4000 i kriminella nätverk. Det var 15000. 

Forskarna har delat upp den stora gruppen i nätverk, partiella organisationer (Med ”partiella organisationer” avses enligt forskarna personer som begår ett ”projektbaserat” brott, till exempel ett rån.), gatugäng, mc-gäng. Den typiske snittpersonen i dessa grupper är en man på 19 år, född i Sverige och med utländsk bakgrund. Maffia, fotbollsfirmor, islamistiska, autonoma, vit makt samt övriga extremister.

Medelåldern är 26 år och populationen består till 92 procent av män. 

45 procent av studiepopulationen har fått någon typ av diagnos psykiatriska tillstånd. 

Nio av tio som ingått i undersökningen är – eller har nyligen varit – misstänkta för brott. 

När det gäller gatugängen har 27 procent av medlemmarna redan under barndom och uppväxttiden varit föremål för insatser från social- tjänsten. 

De vanligaste brottstyperna som de territoriella gängen sysslar med är narkotika och våld. 

Skottlossningarna i offentliga miljöer i Storgöteborg. Rekordnoteringen 56 skjutningar (2013)  

 

POLITIKERFÖRAKT ELLER

POLITIKERFÖRAKT ELLER

AKTUELLA CITAT MED ANLEDNING AV DAGENS LÅSNINGAR MELLEN OLIKA POLITISKA PARTIER. 

 

C och L 

Vill inte godkänna sin egen alliansbudget då de kan få passivt stöd av SD. 

Men:
Dock har SD röstat olika.
För riksdagsåret 2010/11 röstade SD i linje med den borgerliga regeringen sju gånger av tio.
Från 2011 till valet 2014 röstade Sverigedemokraterna i hög grad med Alliansen.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade under förra riksdagsåret lika i över hälften av alla voteringar. 
När S och M är oense går SD åtta av tio gånger på S linje. 

Och regeringen tog inte tillbaka sina förslag då de var passivt stöd av SD. 

 Lars

 

CITAT  1. 

Ett citat nog så aktuellt än i dag hittar jag i följande:  

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?  

(Vet du icke, min son, med huru liten vishet världen styres?)  

Axel Oxenstierna till sin son Johan, när denne inte ansåg sig kompetent att föra Sveriges talan vid westfaliska freden 1648’ 

 

CITAT 2. 

Den enda skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati får idioterna rösta, i en diktatur får de regera. 

Bertrand Russel 

 

CITAT 3. 

”Vi lär av historien att vi intet lärt av historien.” 

Citat: Bernad Shaw 

 

Icke politik

Icke politik 

Så valde då C och L en icke politik genom att rösta mot sin egen  Allianspolitik hellre än att rösta för den.  

Att motarbeta sin egen politik för att den kunde gå igenom Riksdagen med röster som de inte önskade.  

Under Hedlunds tid i Bondeförbundet lät han sig mutas med grissubventioner för att ingå koalition med Socialdemokraterna. 

Vad är dagens fläsk för C? 

 

Lars 

 

P.S. 

Citat ur dagens GP s ledarsida. 

Europas maktelit koncentrerar sig dock på att hindra framväxten av nya partier i syfte att hindra folken att utöva folkstyre, därför att eliten anser att folket har fel. Och åsikten att folket har fel är helt legitim i en demokrati, men då skall man bilda opinion, inte försöka hindra bildandet av nya partier. 

Nils Lundgren

En fluga gör – ingen regering

En fluga gör ingen sommar men en hel artikel fyra gånger större än en insändare (4×1500 tecken). 

Uttalande av tunga moderata politiker varav en hade åkt ur riksdagen nu efter valet och för mig var helt okänd varvas med spydiga kommentarer om behov av läkarbesök. Allt resulterande i trycksvärta och ännu en nyhet som skall vara bortglömd tre dagar efter. 

Så är situationen i dagens Sverige när sonderingarna om en ny regering drar ut på tiden. Själva spelet bakom de stängda dörrarna kommentars givetvis utan att ha någon annan substans än de som varje vaken medborgare redan kunnat förstå. 

Orden vänta och se torde vara de enda relevanta vilka dock inte ger trycksvärta eller lösnummer. I dag torde de sisa ordet närmst kunna översättas med lössläppt. 

Lars

Halvtid

Halvtid 

 

En vecka har gått i sonderingarna från Ulf Kristersson om att få underlag till att kunna bilda en regering.
Lika tyst som det är i media om hur samtalen går lika intensivt torde de hållas.
Nedan sammandrag av TT torde vara den mest konkreta beskrivningen om förutsättningarna eller kanske brist på förutsättningar.
Talande är att SD inte nämns. Dock är det deras röster baserade på en 1,1 miljon röster som blir tungan på vågen under kommande fyra år.
Redogörelsen baserar sig på blockpolitiken. En politik som inte minst den avsatta statsministern förklarat inte längre är ett giltigt begrepp. 

Fakta: Öppningar och låsningar i blockpolitiken 

TT  

Här står blocken nära varandra: 

Polisen: Alla partier är eniga om att polisen behöver mer resurser. 

Försvaret: Både S och Allianspartierna har sagt att de vill stärka försvaret. 

Pensioner: Samsyn om att skatten på pensioner ska sänkas. 

Vården: Överens om att det behövs mer resurser, men förslagen skiljer sig åt. 

Här krockar blocken: 

Skatter: Allianspartierna har olika förslag på att sänka inkomstskatter och strama åt bidrag och ersättningar. S har attackerat detta hårt i valrörelsen. 

Arbetsmarknaden: Alliansen vill göra om arbetsmarknadspolitiken och införa en ny anställningsform. S är känsligt för förslag på detta område. 

Bostäder: Blocköverskridande samtal brakade ihop 2016. En stridsfråga är att Alliansen vill skrota de rödgrönas byggsubventioner. 

Här är blocken splittrade: 

Migrationen: S och M vill ha en fortsatt stram migrationspolitik. De mindre partierna i båda blocken vill ha vissa lättnader, framförallt när det gäller familjeåterförening 

Infrastruktur: Samtal om nya höghastighetsbanor för tåg avbröts före valet. M, L och SD är emot, andra partier vill mångmiljardinvestera. 

 

Två frågor

För närvarande finns det två frågor som ventileras, intervjuas och kommenteras om. 

Det är om det blir ett nobelpris i litteratur nästa år och om det finns en Allians som kommer att kunna hålla sams och bilda en regering. 

Rubriker som : “Annie Lööf var den som tappade greppet först.” eller “Björklund kom in och förstörde allt.” 

Den senare åsyftar vad som hände under Almedals veckan 2003 som ledde till att Maud Olofsson grät på planet hem till Umeå.  Och vidare varför. “Det var Björklund som fått höra om Janet Bush. Och faxfingret Björklund – van vid intriger, mediespel, att inte lägga fingrarna emellan – började spinna mot journalisterna. Det var han som fick Maud Olofsson att gråta hela vägen hem.” 

Klart är att socialdemokraternas makt historiskt är bruten. 

Och hur blir det om KD och M bildar regering. Jonas Sjöstedts Vänsterparti har kunnat agera i opposition mot en regering de ändå stöder.  I så fall skulle Liberalerna och Centerpartiet ha chansen att göra samma sak.  

Ja, som sagt den som lever få se. 

 

Lars

För närvarande

Någon frågade vad det var för en sorts nätpublikation som jag sysslade med.
Mitt svar blev den gången en nätsida. Senare vid närmare eftertanke tror jag mig vilja rubricera den med en dagbok dock inte med mig själv i centrum utan en sorts spegling av samhället och med erinran även till förfluten tid. I sociala medier kan begreppet dagbok nästan härröras till alla dessa informationer om vad författaren ätit, varit någonstans och tyckt.

Således blir frågan vad har hänt i dag.
I dag får mig genast att tänka på Torgny Segerstedts rubricering. Jag får i stället skriva för närvarande.
Alltså blir det den talmansrunda nummer två som skall starta i dag. Spekulationerna har varit många och gamla talmän har dykt upp som Birgitta Dahl och gett råd och inte minst informerat pressen om vad hon sagt.
Andra före detta ministrar från höger och vänsterregimer försöker var och en på sitt sätt att kommentera och därmed troligen försöker styra kommande beslut.

Så här tror jag mig kunna se de olika alternativen för regeringskonstellationer:

M+S: Inte troligt då de behöver varandra som motsatser.
S: Då skulle alliansen behöva backa från allt vad de tidigare sagt.
M: Med stöd från SD och C med L. Något som de senare inte accepterar.
M C L KD: SD skulle då backa upp vilket C och L inte accepterar.
M C L KD med S som stöd: Något som S sagt sig inte vara intresserad av att vara stödparti till en allians. Något som den förra mandatperioden alliansen gjorde genom DÖ.
S L C MP: Skulle inte få stöd för en budget om inte de övriga kom fram till en gemensam budget vilket inte torde vara fallet.
S MP V: Skulle falla om utfallet i riksdagen blev som de var i statsministeromröstningen då SD gick ihop med Alliansen och fällde Löven.
M KD: Med stöd från SD skulle det bli 154 mot de rödgröns 144. En fråga som SD kommer att avgöra.

Dock har SD röstat olika.
För riksdagsåret 2010/11 röstade SD i linje med den borgerliga regeringen sju gånger av tio.
Från 2011 till valet 2014 röstade Sverigedemokraterna i hög grad med Alliansen. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade under förra riksdagsåret lika i över hälften av alla voteringar. När S och M är oense går SD åtta av tio gånger på S linje.

Den som lever få se.

Lars

Vem kommer att kompromissa?

Vem kommer att kompromissa? 

Block, konstellationer, samarbetspartner eller bara passivt stöd. 

Begreppen är många och till synes motsägelsefulla men ändock svårtydda. 

Höger vänster skalan har fått en tredje dimension. 

Den tredje skalan är spänningen mellan internationella och nationella intressen. Statsvetarna i Göteborg har döpt den till GAL-TAN-skalan (grönt, alternativt, liberalt mot traditionellt, auktoritärt, nationellt)..En dimension som skall beakta nationalitet och traditioner. 

På den borgerliga sidan i Alliansen beskrivs Centerpartiet och Liberalerna genomgående som ”mittenpartier” och naturliga samarbetspartners för S. 

Centerpartiets sa dock ja till gymnasieamnestin och dödförklarade alliansen. 

Och så har vi SD.  

S försöker maximera SD:s pariastatus av strategiska skäl och alliansen gör detsamma med V men dock inte med den framgång då de också vill distansera sig från SD. Något som S inte gör mot V trots deras bakgrund och en före detta partiledare som i det längsta kallade sig kommunist. 

Vid sidan av migrationspolitiken, fattigpensionärerna och några andra fokusområden som ledningen har lyft fram kan man utgå från att SD skulle vilja prioritera kultur- och mediepolitiken.  

Och så har vi MP. 

Under hösten år 2005 bedrev Miljöpartiet utpressning mot S-regeringen med krav på en amnesti för alla migranter som fått avslag. 

Och så har vi V. 

Vänsterpartiet villkorade sitt stöd till de rödgröna med att regeringen skulle driva frågan om vinststopp i välfärd. 

Utgångspunkten måste därför vara att SD skulle få samma roll gentemot en borgerlig regering som V har haft gentemot den rödgröna. SD skulle bli ett stödparti med goda möjligheter att få gehör för sina hjärtefrågor i budgeten.  

 

Till saken kommer också den forskning som Erik Diffner & Anna Isaxon gjorde i  Psykologexamensuppsats 2014  

 

“Bortom vänster- och högerdikotomin: Politiska attityder och värderingar hos svenska väljare   

 Handledare: Artur Nilsson Examinator: Sverker Sikström    

Sammanfattning Denna enkätstudie undersökte nyanserna bakom vänster-höger dikotomin. Detta gjordes genom en empirisk studie som tittade på såväl skillnaderna mellan de politiska blocken som inom dessa. Sex skalor som avsåg mäta attityder och värderingar kopplade till förändring respektive jämlikhet jämfördes med val av parti i det svenska riksdagsvalet 2010. Deltagarna var indelade i två grupper, med 314 deltagare i den ena och 286 i den andra. Studiens hypoteser var att skillnader avseende attityder och värderingar kopplade till jämlikhet och förändring skulle finnas såväl inom som mellan vänster- och högerblocket, främst rörande vänsterblockets inställning till social förändring. Den empiriska undersökningen gav stöd till hypoteserna. Resultatet visade att förändringsdimensionen, till skillnad från jämlikhetsdimensionen inte är kopplad till vänster-höger skalan i Sverige. Vi visade på att skillnader i attityder och värderingar fanns både mellan och inom blocken. Den tydligaste skillnaden rör förändringsdimensionen där Socialdemokraternas väljare är betydligt mindre för förändring än Miljöpartiet och Vänsterpartiets väljare. Överlag har Socialdemokraternas väljare mer gemensamt med Folkpartiets och Centerpartiets väljare än övriga vänsterväljare. Dessa fynds konsekvenser för den svenska blockpolitiken diskuteras.”  

 

Lars