Ingen trängsel på bussar i Sverige

I Sverige finns med andra ord ingen trängsel på bussar utan alla sitter och står  på avstånd från varandra.

Saxat ur media den 22 juli.

Statsepidemiolog Anders Tegnell anser att den svenska kollektivtrafiken inte är så trång att råd om munskydd behöver ges.  

Allt fler länder har infört krav på munskydd och nu rekommenderar EU:s smittskyddsmyndighet att munskydd ska användas inom järnvägstrafiken. Men Sverige håller fast vid att inte ha något tvång. 
– Vi tror fortfarande att vi kan hålla avstånd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. 

Antalet länder som rekommenderar eller kräver att medborgarna använder munskydd har ökat från tio länder i mitten av mars till 130 länder nu. 

”– De länder som har gjort det har framför allt gjort det som ett komplement till en massa andra åtgärder. Man har kommit fram till att i vissa situationer kan man inte hålla avstånd för att man har en sån trång kollektivtrafik. Då har man velat komplettera med munskydd.  

I Sverige har vi inte den situationen, utan vi tror fortfarande att vi kan hålla avstånd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. ”

UPPDATERING 21 JULI av Coronaläget i Norden

“25 svenska forskare varnar USA: ”Gör inte som vi” 

 I en debattartikel i tidningen USA Today varnar 25 svenska forskare – bland dem Björn Olsen, Lena Einhorn och Stefan Einhorn – USA för att ta efter Sveriges coronastrategi. Det rapporterar Expressen. 

”Sveriges strategi har lett till död, sorg och lidande. Inte heller finns det några tecken på att den svenska ekonomin klarat sig bättre än i många andra länder. För tillfället har vi blivit ett exempel för hur man inte ska hantera en dödlig infektionssjukdom”, skriver gruppen. 

Forskarna skriver att den svenska strategin varit ett mysterium men att vissa uppgifter tyder på att flockimmunitet varit ett ”hemligt mål”.” 

Citat publicerades tisdagen den 21 juli. 

UPPDATERAT DÖDA DEN 21 JULI 

SVERIGE      5646 

DANMARK    611 

FINLAND      326 

NORGE          255 

Vid en eventuell andra våg av coronaviruset under hösten tror statsepidemiolog Anders Tegnell att Sverige kommer att komma lindrigare undan än grannlandet Norge.@

Samtidigt rapporterar Folkhälsomyndigheten om tre tänkbara scenarier under hösten 2020:

”Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag skissat på hur smittspridningen av covid-19 kommer att se ut under det närmsta året. Resultatet är tre scenarier – ett med en fortsatt låg smittspridning och två där smittspridningen får förnyad fart.”

1. 1100 döda

2. 3200 döda

3. 4400 döda

Citat GP samma dag.

”ANDERS TEGNELL, STATSEPIDEMIOLOG PÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, KAN SE CORONAKURVORNA GÅ NEDÅT I SVERIGE: ”JAG ÄR FÖRSTÅS JÄTTEGLAD. (…) DET ÄR OCKSÅ FAKTISKT YTTERLIGARE ETT TECKEN PÅ ATT SVENSKA STRATEGIN FUNGERAR”, SADE HAN PÅ TISDAGENS PRESSKONFERENS. (BILD: ERIK SIMANDER/TT)”

 

Flockimmunitet

I början av pandemin nämndes ofta ordet flockimmunitet. Den skulle komma ganska snart och skulle vara enligt Storbritannien cirka 80 procent av befolkningen och i Norge 60.

Begreppet lutade sig Folkhälsomyndighetens representanter också emot i sina presskonferenser.

Under en sådan uppskattade Statsepidemilogen det att vara cirka 20 procent just då som var immuna i Sverige och att vi snart var där.

Så gjordes en undersökning.

Resultatet 7 procent.

Då var det fel på populationen enligt densamme och en ny skulle göras.

Nu efter en månadsmätning kom resultatet.

6,1 procent.

Nu var det inte möjligt att göra mätningar på grund av att populationen var för differentierad.

 

Samtidigt är nu dödstalet uppe i över 5000 döda.

Med mina skolkunskaper i matematik innebär detta att om utvecklingen fortsätter som hittills skall det multipliceras 10 gånger innan man når 60 procent immunitet

Under samma omständigheter blir det i så fall drygt 50 000 döda svenskar innan man når flockimmunitet.

Ja, om man inte Sverige byter regering tidigare förstås.

 

Uppdaterad från den 5 juli 2020

Land med smittade och döda:

LAND                     SMITTADE                    DÖDA

SVERIGE                71 419                           5 420

DANMARK            13 032                              606

FINLAND                 7 253                              329

NORGE                     8 927                               251

UPPDATERAT MED CITAT AV THOMAS GUR den 15 juli 2020

”Drygt fyra månader efter det första dödsfallet har Sverige cirka 550 döda per miljon invånare. Tyskland har 109, Danmark 105, Finland 59 och Norge 46. Den svenska andelen döda är drygt 400 procent högre än Tysklands och Danmarks, drygt 900 procent högre än Finlands och nästan 1 100 procent högre än Norges. Ansvarig för detta är i första hand vårt lands regering. Vem skulle det annars vara? I andra hand den myndighet, Folk hälsomyndigheten (FHM), som har varit dess rådgivare.”

 

Politikersvar

Coronatider- ja. 

Antalet döda av Covid19 fyra gånger högre i Sverige än de övriga tre nordiska änderna tillsammans -ja. 

Felaktigt fattade strategier avseende smittspridningsbegränsning -nej.
Orsak att det dog lika många i Sverige förra året enligt statsministern i Agenda. 

Men det gällde inte om vi alla dör utan om smittspridningen –eller? 

Coronavirus i Sverige 

Coronavirus i Sverige 

 

Nu rasar debatten om huruvida Folkhälsomyndigheten gjort rätt bedömning och regeringen som följt den gjorde rätt.  

Kanske dags att minnas Einsteins ord: 

Kunskapen är begränsad, men fantasin omger hela världen. 

Det kräver klokhet, oberoende samt fritt från politiska poänger och mod för att en regeringen tar in vetenskapens statistiska erfarenhet men agerar efter eventuella avvikelser och tar höjd för dessa 

Men även nu och framför allt i den nära framtiden: 

En vän är den som kommer in när hela världen har gått ut. 

 

Politikersvar

Politiker svar är oftast ickesvar.  

Den reflexionen gör man titt som tätt när de framträder i TV och svarar genom att påstå något annat som redan är känt men inte är svar på journalistens fråga. 

Och sedan när det är omöjligt blir svaren: 

”Gudrun Schyman” som – och detta skall sägas i en snabb ordström – svarade: ”Ursäkta-ursäkta-kan-vi-gå-vidare-nu.” 

Eller dom vanliga undanflykterna.

”Vi var naiva…”, ”Med facit i hand …”, ”Vi såg det inte komma …”. 

GP skriver i dagens ledare av Thomas Gür om våra inneboende värderingsnormer formade av : 

“Det som får oss att mentalt resa ragg på grundläggande plan handlar om vår, ofta omedvetna, föreställning om hur ett ärligt och äkta ment medgivande om skuld, och på det förlåtelse, ska se ut; en uppfattning som vilar på en långvarig judisk och kristen tradition om ånger och försoning.“ 

En sammanfattning blir då: 

“Det är ingen slump att det första som ryker i totalitära politiska system är den offentliga maktens skyldighet att ta ansvar för sina handlingar. “ 

 

Lars 

 

Die dummen Schweden

 

Aktuella citat från aktuella ledare och insändare denna vecka har handlat om Coronaviruset. 

Vi kan börja med en artikel i GP. 

Antalet fall av det nya coronaviruset har ökat i Sverige den senaste veckan. Trots det är risken för allmän smittspridning fortsatt låg. Det menar Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.” 

Mot detta kan man läsa i samma tidning citat från läkaren Benjamin Kalischer Welllander: 

”Svensk politik kännetecknas av att reagera framför att förebygga. Från flyktingkaos till IS-resenärer har svensk politik utmärkt sig att vägra tala klarspråk förrän det är för sent, skriver han och ställer frågan ”varför har vi inte obligatorisk hemkarantän för återvändande från drabbade områden? 

“Sverige har färre vårdplatser per capita än något annat OECD-land.” 

“En av världens ledande virologer, tysken Christian Drosten ”tror inte längre att en pandemi går att ­undvika”. Många länder mobiliserar kraftfullt. 

“Nya dödsfall i Iran – nästan 1 000 personer smittade.” 

Jag fick just nu ett telefonsamtal från Australien där det finns totalt just nu 25 personer som insjuknat.

Där har denna familj bunkrat upp konserver för att kunna möta en isolering i hemmet. 

Ett land som har rigorösa epidemiska säkerhetskontroller.
Var själv med om att mitt plan desinficerades med sprutning av medel inne i planet av flygpersonal innan landning .

Svenska medier har uppgett att antalet dödsfall är mellan 1 till 2 procent.
Hittills har 86 927 människor smittats och 2 976 människor har dött
Med enkel räkneexempel kan jag dock få resultat att det är 3,5 procent. 

Annan information från Omni: 

 

Som barn fick jag lära mig olika uttryck på tyska. Som exempel var i svensk översättning.
”Den som gör en resa har något att berätta.” 

Men det var också “ Die dummen Schweden, 

Enligt Wikipedia: 

 “De enfaldiga svenskarna (även omnämnt i den grammatiskt felaktiga formen die dumme Schweden), är ett svenskt uttryck på tyska för det mindervärdeskomplex som svenskar kan drabbas av i kontakter med utlandet. Vanligast är dock att uttrycket används för att beskriva att svensken är (förment) lättlurad och används ofta i sammanhang då t.ex. bidragsfusk diskuteras 

Lars 

 

Förnedringsvåld


 

 

I veckan har ett nytt ord bitet sig fast i läsares medvetande.  

Förnedringsvåld är ordet. 

Bakgrunden är det vittnesmål från en svensk grabb som blev rånad, slagen och kissad på under det att förövarna filmade allt. 

Att förövarna hade utlands bakgrund och i detta fallet Eritrea efter det att föräldrarna framträtt i Tv mörkas i de flesta inlägg av skribenter. 

Ävenså är orsakerna ofta annorlunda än vad föräldrarna i detta fallet själv redogjorde för som att det skulle vara för Moderaterans skattesänkningar enligt statsministern eller att jag citerar: 

“Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker på Twitter skriva: ”Tänk om nån vågade säga den r i k t i g a anledningen till ungdomsrånen – att det är årtionden av utanförskap, fattigdom och klasspolitik som ser till att ungdomar med svensk bakgrund* står helt utan framtidsutsikter och därför blir helt kriminella.”?” 

Alice Teodorescu skriver i GP en rak fråga: 

Så varför dessa dubbla måttstockar och långsökta förklaringsmodeller bara för att det i den verklighet som nu råder primärt är ungdomar med utrikes påbrå som begår bestialiska övergrepp på i huvudsak ungdomar med svensk bakgrund? 

Vidare skriver hon: 

“Det är nämligen synen på ansvar som utgör skiljelinjen mellan de som väljer en kriminell bana och de som avstår, trots i övrigt lika (dåliga) förutsättningar.” 

I en TV sänd debatt mellan en forskare en ungdomsledare och en person som praktiskt forskat och intervjuat dessa ungdomar var den senares slutsats att vad ungdomarna själva hade sagt skulle kunna stoppa utvecklingen var hotet att bli utvisad, samt att deras föräldrar skulle bli av med sina olika bidrag. Detta skulle göra att dessa tog tag i sina ungdomar och deras beteende.