POLITIKERFÖRAKT ELLER

POLITIKERFÖRAKT ELLER

AKTUELLA CITAT MED ANLEDNING AV DAGENS LÅSNINGAR MELLEN OLIKA POLITISKA PARTIER. 

 

C och L 

Vill inte godkänna sin egen alliansbudget då de kan få passivt stöd av SD. 

Men:
Dock har SD röstat olika.
För riksdagsåret 2010/11 röstade SD i linje med den borgerliga regeringen sju gånger av tio.
Från 2011 till valet 2014 röstade Sverigedemokraterna i hög grad med Alliansen.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade under förra riksdagsåret lika i över hälften av alla voteringar. 
När S och M är oense går SD åtta av tio gånger på S linje. 

Och regeringen tog inte tillbaka sina förslag då de var passivt stöd av SD. 

 Lars

 

CITAT  1. 

Ett citat nog så aktuellt än i dag hittar jag i följande:  

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?  

(Vet du icke, min son, med huru liten vishet världen styres?)  

Axel Oxenstierna till sin son Johan, när denne inte ansåg sig kompetent att föra Sveriges talan vid westfaliska freden 1648’ 

 

CITAT 2. 

Den enda skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati får idioterna rösta, i en diktatur får de regera. 

Bertrand Russel 

 

CITAT 3. 

”Vi lär av historien att vi intet lärt av historien.” 

Citat: Bernad Shaw 

 

Icke politik

Icke politik 

Så valde då C och L en icke politik genom att rösta mot sin egen  Allianspolitik hellre än att rösta för den.  

Att motarbeta sin egen politik för att den kunde gå igenom Riksdagen med röster som de inte önskade.  

Under Hedlunds tid i Bondeförbundet lät han sig mutas med grissubventioner för att ingå koalition med Socialdemokraterna. 

Vad är dagens fläsk för C? 

 

Lars 

 

P.S. 

Citat ur dagens GP s ledarsida. 

Europas maktelit koncentrerar sig dock på att hindra framväxten av nya partier i syfte att hindra folken att utöva folkstyre, därför att eliten anser att folket har fel. Och åsikten att folket har fel är helt legitim i en demokrati, men då skall man bilda opinion, inte försöka hindra bildandet av nya partier. 

Nils Lundgren

En fluga gör – ingen regering

En fluga gör ingen sommar men en hel artikel fyra gånger större än en insändare (4×1500 tecken). 

Uttalande av tunga moderata politiker varav en hade åkt ur riksdagen nu efter valet och för mig var helt okänd varvas med spydiga kommentarer om behov av läkarbesök. Allt resulterande i trycksvärta och ännu en nyhet som skall vara bortglömd tre dagar efter. 

Så är situationen i dagens Sverige när sonderingarna om en ny regering drar ut på tiden. Själva spelet bakom de stängda dörrarna kommentars givetvis utan att ha någon annan substans än de som varje vaken medborgare redan kunnat förstå. 

Orden vänta och se torde vara de enda relevanta vilka dock inte ger trycksvärta eller lösnummer. I dag torde de sisa ordet närmst kunna översättas med lössläppt. 

Lars

Halvtid

Halvtid 

 

En vecka har gått i sonderingarna från Ulf Kristersson om att få underlag till att kunna bilda en regering.
Lika tyst som det är i media om hur samtalen går lika intensivt torde de hållas.
Nedan sammandrag av TT torde vara den mest konkreta beskrivningen om förutsättningarna eller kanske brist på förutsättningar.
Talande är att SD inte nämns. Dock är det deras röster baserade på en 1,1 miljon röster som blir tungan på vågen under kommande fyra år.
Redogörelsen baserar sig på blockpolitiken. En politik som inte minst den avsatta statsministern förklarat inte längre är ett giltigt begrepp. 

Fakta: Öppningar och låsningar i blockpolitiken 

TT  

Här står blocken nära varandra: 

Polisen: Alla partier är eniga om att polisen behöver mer resurser. 

Försvaret: Både S och Allianspartierna har sagt att de vill stärka försvaret. 

Pensioner: Samsyn om att skatten på pensioner ska sänkas. 

Vården: Överens om att det behövs mer resurser, men förslagen skiljer sig åt. 

Här krockar blocken: 

Skatter: Allianspartierna har olika förslag på att sänka inkomstskatter och strama åt bidrag och ersättningar. S har attackerat detta hårt i valrörelsen. 

Arbetsmarknaden: Alliansen vill göra om arbetsmarknadspolitiken och införa en ny anställningsform. S är känsligt för förslag på detta område. 

Bostäder: Blocköverskridande samtal brakade ihop 2016. En stridsfråga är att Alliansen vill skrota de rödgrönas byggsubventioner. 

Här är blocken splittrade: 

Migrationen: S och M vill ha en fortsatt stram migrationspolitik. De mindre partierna i båda blocken vill ha vissa lättnader, framförallt när det gäller familjeåterförening 

Infrastruktur: Samtal om nya höghastighetsbanor för tåg avbröts före valet. M, L och SD är emot, andra partier vill mångmiljardinvestera. 

 

Två frågor

För närvarande finns det två frågor som ventileras, intervjuas och kommenteras om. 

Det är om det blir ett nobelpris i litteratur nästa år och om det finns en Allians som kommer att kunna hålla sams och bilda en regering. 

Rubriker som : “Annie Lööf var den som tappade greppet först.” eller “Björklund kom in och förstörde allt.” 

Den senare åsyftar vad som hände under Almedals veckan 2003 som ledde till att Maud Olofsson grät på planet hem till Umeå.  Och vidare varför. “Det var Björklund som fått höra om Janet Bush. Och faxfingret Björklund – van vid intriger, mediespel, att inte lägga fingrarna emellan – började spinna mot journalisterna. Det var han som fick Maud Olofsson att gråta hela vägen hem.” 

Klart är att socialdemokraternas makt historiskt är bruten. 

Och hur blir det om KD och M bildar regering. Jonas Sjöstedts Vänsterparti har kunnat agera i opposition mot en regering de ändå stöder.  I så fall skulle Liberalerna och Centerpartiet ha chansen att göra samma sak.  

Ja, som sagt den som lever få se. 

 

Lars

För närvarande

Någon frågade vad det var för en sorts nätpublikation som jag sysslade med.
Mitt svar blev den gången en nätsida. Senare vid närmare eftertanke tror jag mig vilja rubricera den med en dagbok dock inte med mig själv i centrum utan en sorts spegling av samhället och med erinran även till förfluten tid. I sociala medier kan begreppet dagbok nästan härröras till alla dessa informationer om vad författaren ätit, varit någonstans och tyckt.

Således blir frågan vad har hänt i dag.
I dag får mig genast att tänka på Torgny Segerstedts rubricering. Jag får i stället skriva för närvarande.
Alltså blir det den talmansrunda nummer två som skall starta i dag. Spekulationerna har varit många och gamla talmän har dykt upp som Birgitta Dahl och gett råd och inte minst informerat pressen om vad hon sagt.
Andra före detta ministrar från höger och vänsterregimer försöker var och en på sitt sätt att kommentera och därmed troligen försöker styra kommande beslut.

Så här tror jag mig kunna se de olika alternativen för regeringskonstellationer:

M+S: Inte troligt då de behöver varandra som motsatser.
S: Då skulle alliansen behöva backa från allt vad de tidigare sagt.
M: Med stöd från SD och C med L. Något som de senare inte accepterar.
M C L KD: SD skulle då backa upp vilket C och L inte accepterar.
M C L KD med S som stöd: Något som S sagt sig inte vara intresserad av att vara stödparti till en allians. Något som den förra mandatperioden alliansen gjorde genom DÖ.
S L C MP: Skulle inte få stöd för en budget om inte de övriga kom fram till en gemensam budget vilket inte torde vara fallet.
S MP V: Skulle falla om utfallet i riksdagen blev som de var i statsministeromröstningen då SD gick ihop med Alliansen och fällde Löven.
M KD: Med stöd från SD skulle det bli 154 mot de rödgröns 144. En fråga som SD kommer att avgöra.

Dock har SD röstat olika.
För riksdagsåret 2010/11 röstade SD i linje med den borgerliga regeringen sju gånger av tio.
Från 2011 till valet 2014 röstade Sverigedemokraterna i hög grad med Alliansen. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade under förra riksdagsåret lika i över hälften av alla voteringar. När S och M är oense går SD åtta av tio gånger på S linje.

Den som lever få se.

Lars

Vem kommer att kompromissa?

Vem kommer att kompromissa? 

Block, konstellationer, samarbetspartner eller bara passivt stöd. 

Begreppen är många och till synes motsägelsefulla men ändock svårtydda. 

Höger vänster skalan har fått en tredje dimension. 

Den tredje skalan är spänningen mellan internationella och nationella intressen. Statsvetarna i Göteborg har döpt den till GAL-TAN-skalan (grönt, alternativt, liberalt mot traditionellt, auktoritärt, nationellt)..En dimension som skall beakta nationalitet och traditioner. 

På den borgerliga sidan i Alliansen beskrivs Centerpartiet och Liberalerna genomgående som ”mittenpartier” och naturliga samarbetspartners för S. 

Centerpartiets sa dock ja till gymnasieamnestin och dödförklarade alliansen. 

Och så har vi SD.  

S försöker maximera SD:s pariastatus av strategiska skäl och alliansen gör detsamma med V men dock inte med den framgång då de också vill distansera sig från SD. Något som S inte gör mot V trots deras bakgrund och en före detta partiledare som i det längsta kallade sig kommunist. 

Vid sidan av migrationspolitiken, fattigpensionärerna och några andra fokusområden som ledningen har lyft fram kan man utgå från att SD skulle vilja prioritera kultur- och mediepolitiken.  

Och så har vi MP. 

Under hösten år 2005 bedrev Miljöpartiet utpressning mot S-regeringen med krav på en amnesti för alla migranter som fått avslag. 

Och så har vi V. 

Vänsterpartiet villkorade sitt stöd till de rödgröna med att regeringen skulle driva frågan om vinststopp i välfärd. 

Utgångspunkten måste därför vara att SD skulle få samma roll gentemot en borgerlig regering som V har haft gentemot den rödgröna. SD skulle bli ett stödparti med goda möjligheter att få gehör för sina hjärtefrågor i budgeten.  

 

Till saken kommer också den forskning som Erik Diffner & Anna Isaxon gjorde i  Psykologexamensuppsats 2014  

 

“Bortom vänster- och högerdikotomin: Politiska attityder och värderingar hos svenska väljare   

 Handledare: Artur Nilsson Examinator: Sverker Sikström    

Sammanfattning Denna enkätstudie undersökte nyanserna bakom vänster-höger dikotomin. Detta gjordes genom en empirisk studie som tittade på såväl skillnaderna mellan de politiska blocken som inom dessa. Sex skalor som avsåg mäta attityder och värderingar kopplade till förändring respektive jämlikhet jämfördes med val av parti i det svenska riksdagsvalet 2010. Deltagarna var indelade i två grupper, med 314 deltagare i den ena och 286 i den andra. Studiens hypoteser var att skillnader avseende attityder och värderingar kopplade till jämlikhet och förändring skulle finnas såväl inom som mellan vänster- och högerblocket, främst rörande vänsterblockets inställning till social förändring. Den empiriska undersökningen gav stöd till hypoteserna. Resultatet visade att förändringsdimensionen, till skillnad från jämlikhetsdimensionen inte är kopplad till vänster-höger skalan i Sverige. Vi visade på att skillnader i attityder och värderingar fanns både mellan och inom blocken. Den tydligaste skillnaden rör förändringsdimensionen där Socialdemokraternas väljare är betydligt mindre för förändring än Miljöpartiet och Vänsterpartiets väljare. Överlag har Socialdemokraternas väljare mer gemensamt med Folkpartiets och Centerpartiets väljare än övriga vänsterväljare. Dessa fynds konsekvenser för den svenska blockpolitiken diskuteras.”  

 

Lars 

 

Nu väntar riksdagens omröstningar

Nu väntar riksdagens omröstningar.

Följande gäller efter det att den slutliga röstsammanräkningen blivit klar under helgen.

Stefan Löfven sitter kvar tills vidare, med hänvisning till att vänsterblocket är större än Alliansen, trots att samme Löfven dödförklarat blockpolitiken.

Han tillägger att det bara finns en ”konstruktiv lösning för landets bästa: att bryta blockpolitiken”.

”Nu måste alla anständiga partier ta sitt ansvar för att föra Sverige framåt. I denna process kommer ingen kunna få igenom all politik för sitt parti. Men genom att samarbeta kan vi göra så mycket mer för vårt land”, säger Löfven.”

Dock vill han själv blockera det tredje största partiet och därmed bibehålla just blockpolitiken.

S+MP har inte majoritet, inte heller kompletterat med V. Alliansen har inte majoritet. S+C+L har inte heller majoritet.

Om en dryg vecka blir det statsministeromröstning.  Man kunde tro att Ulf Kristersson skulle släppas fram av SD. Varför skulle de göra det?

Efter uttalanden av Mattias Karlsson tror han att ett nyval skulle gynna SD.

Kanske, kanske inte.  Vissa väljare som protest röstat kanske, för att få en regering med borgerlig inriktning, återgår till något av de gamla partier som de tidigare röstat på. Vissa stärks i sin övertygelse om att SD är det enda oppositionspartiet.

Mattias Karlsson skrev på Facebook efter valet:

”Sverige är riktigt illa ute. Det har vi varit vid flera tillfällen i vår historia…Ändå har vi alltid rest oss, ändå har vi alltid segrat mot alla odds och överlevt. Tack var den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter. Vi måste vara den skaran nu. Ödet har utsett oss denna gången…Det finns bara två val, seger eller död. Det finns bara en väg och det är framåt.”

Peter Hjörne skrev i sin ledare i GP under söndagen att:

”Det innebär krav på SD att de skall ta ansvar för det vardagliga, kompromissande riskdagsarbetet.”

Nåja. Nog är det en risk att arbeta i riksdagen men det här var nog ett stavfel.

Lars

P.S.

Tilläggas bör att ovan stavning återfinns när man går in på ledare. I den publicerade tidningen och i eGP är det inte längre så stor risk

D.S

Valet över nu börjar valet

Så var då valet över. Ja, inte riktigt då först på onsdag det definitiva resultatet blir klart.

För egen del tycker jag att ingen segrade oavsett hur mycket de utropar sig som segrare.

Och vem som än blir statsminister eller vilket eller vilka partier som kommer att ingå i den kommande regeringen så kommer en regering vad det lider att bli tillsatt.

En regering som kommer att få det tufft med en annalkande lågkonjunktur och osäkert världsläge att hantera.

Lars