Flockimmunitet

I början av pandemin nämndes ofta ordet flockimmunitet. Den skulle komma ganska snart och skulle vara enligt Storbritannien cirka 80 procent av befolkningen och i Norge 60.

Begreppet lutade sig Folkhälsomyndighetens representanter också emot i sina presskonferenser.

Under en sådan uppskattade Statsepidemilogen det att vara cirka 20 procent just då som var immuna i Sverige och att vi snart var där.

Så gjordes en undersökning.

Resultatet 7 procent.

Då var det fel på populationen enligt densamme och en ny skulle göras.

Nu efter en månadsmätning kom resultatet.

6,1 procent.

Nu var det inte möjligt att göra mätningar på grund av att populationen var för differentierad.

 

Samtidigt är nu dödstalet uppe i över 5000 döda.

Med mina skolkunskaper i matematik innebär detta att om utvecklingen fortsätter som hittills skall det multipliceras 10 gånger innan man når 60 procent immunitet

Under samma omständigheter blir det i så fall drygt 50 000 döda svenskar innan man når flockimmunitet.

Ja, om man inte Sverige byter regering tidigare förstås.

 

Uppdaterad från den 5 juli 2020

Land med smittade och döda:

LAND                     SMITTADE                    DÖDA

SVERIGE                71 419                           5 420

DANMARK            13 032                              606

FINLAND                 7 253                              329

NORGE                     8 927                               251

 

Politikersvar

Coronatider- ja. 

Antalet döda av Covid19 fyra gånger högre i Sverige än de övriga tre nordiska änderna tillsammans -ja. 

Felaktigt fattade strategier avseende smittspridningsbegränsning -nej.
Orsak att det dog lika många i Sverige förra året enligt statsministern i Agenda. 

Men det gällde inte om vi alla dör utan om smittspridningen –eller? 

Coronajämförelser

Ett tjugotal forskare kritiserar i dagens media Sveriges politiker som inte agerar politiskt utan företrädesvis genom Folkhälsomyndighets statistiska analyser i efterhand för att hindra Coronavirusets spridning och därmed också dödsantal och jämför med våra nordiska grannländer.

När Thailand hörde första gången om att virus hade börjat florera i Kina stängde de omgående dörren vis att tidigare erfarenheter till sitt grannland.

De resenärer som kom därifrån fick genomgå två veckors karantän.

I dag har Thailand 38 döda med 70 miljoner invånare.

Sverige har 1000 döda med 10 miljoner invånare.

Skulle Thailand haft samma taktik som Sverige skulle de haft 7000 döda i stället för 38.

Coronavirus i Sverige 

Coronavirus i Sverige 

 

Nu rasar debatten om huruvida Folkhälsomyndigheten gjort rätt bedömning och regeringen som följt den gjorde rätt.  

Kanske dags att minnas Einsteins ord: 

Kunskapen är begränsad, men fantasin omger hela världen. 

Det kräver klokhet, oberoende samt fritt från politiska poänger och mod för att en regeringen tar in vetenskapens statistiska erfarenhet men agerar efter eventuella avvikelser och tar höjd för dessa 

Men även nu och framför allt i den nära framtiden: 

En vän är den som kommer in när hela världen har gått ut. 

 

Politikersvar

Politiker svar är oftast ickesvar.  

Den reflexionen gör man titt som tätt när de framträder i TV och svarar genom att påstå något annat som redan är känt men inte är svar på journalistens fråga. 

Och sedan när det är omöjligt blir svaren: 

”Gudrun Schyman” som – och detta skall sägas i en snabb ordström – svarade: ”Ursäkta-ursäkta-kan-vi-gå-vidare-nu.” 

Eller dom vanliga undanflykterna.

”Vi var naiva…”, ”Med facit i hand …”, ”Vi såg det inte komma …”. 

GP skriver i dagens ledare av Thomas Gür om våra inneboende värderingsnormer formade av : 

“Det som får oss att mentalt resa ragg på grundläggande plan handlar om vår, ofta omedvetna, föreställning om hur ett ärligt och äkta ment medgivande om skuld, och på det förlåtelse, ska se ut; en uppfattning som vilar på en långvarig judisk och kristen tradition om ånger och försoning.“ 

En sammanfattning blir då: 

“Det är ingen slump att det första som ryker i totalitära politiska system är den offentliga maktens skyldighet att ta ansvar för sina handlingar. “ 

 

Lars 

 

Die dummen Schweden

 

Aktuella citat från aktuella ledare och insändare denna vecka har handlat om Coronaviruset. 

Vi kan börja med en artikel i GP. 

Antalet fall av det nya coronaviruset har ökat i Sverige den senaste veckan. Trots det är risken för allmän smittspridning fortsatt låg. Det menar Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.” 

Mot detta kan man läsa i samma tidning citat från läkaren Benjamin Kalischer Welllander: 

”Svensk politik kännetecknas av att reagera framför att förebygga. Från flyktingkaos till IS-resenärer har svensk politik utmärkt sig att vägra tala klarspråk förrän det är för sent, skriver han och ställer frågan ”varför har vi inte obligatorisk hemkarantän för återvändande från drabbade områden? 

“Sverige har färre vårdplatser per capita än något annat OECD-land.” 

“En av världens ledande virologer, tysken Christian Drosten ”tror inte längre att en pandemi går att ­undvika”. Många länder mobiliserar kraftfullt. 

“Nya dödsfall i Iran – nästan 1 000 personer smittade.” 

Jag fick just nu ett telefonsamtal från Australien där det finns totalt just nu 25 personer som insjuknat.

Där har denna familj bunkrat upp konserver för att kunna möta en isolering i hemmet. 

Ett land som har rigorösa epidemiska säkerhetskontroller.
Var själv med om att mitt plan desinficerades med sprutning av medel inne i planet av flygpersonal innan landning .

Svenska medier har uppgett att antalet dödsfall är mellan 1 till 2 procent.
Hittills har 86 927 människor smittats och 2 976 människor har dött
Med enkel räkneexempel kan jag dock få resultat att det är 3,5 procent. 

Annan information från Omni: 

 

Som barn fick jag lära mig olika uttryck på tyska. Som exempel var i svensk översättning.
”Den som gör en resa har något att berätta.” 

Men det var också “ Die dummen Schweden, 

Enligt Wikipedia: 

 “De enfaldiga svenskarna (även omnämnt i den grammatiskt felaktiga formen die dumme Schweden), är ett svenskt uttryck på tyska för det mindervärdeskomplex som svenskar kan drabbas av i kontakter med utlandet. Vanligast är dock att uttrycket används för att beskriva att svensken är (förment) lättlurad och används ofta i sammanhang då t.ex. bidragsfusk diskuteras 

Lars 

 

Förnedringsvåld


 

 

I veckan har ett nytt ord bitet sig fast i läsares medvetande.  

Förnedringsvåld är ordet. 

Bakgrunden är det vittnesmål från en svensk grabb som blev rånad, slagen och kissad på under det att förövarna filmade allt. 

Att förövarna hade utlands bakgrund och i detta fallet Eritrea efter det att föräldrarna framträtt i Tv mörkas i de flesta inlägg av skribenter. 

Ävenså är orsakerna ofta annorlunda än vad föräldrarna i detta fallet själv redogjorde för som att det skulle vara för Moderaterans skattesänkningar enligt statsministern eller att jag citerar: 

“Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker på Twitter skriva: ”Tänk om nån vågade säga den r i k t i g a anledningen till ungdomsrånen – att det är årtionden av utanförskap, fattigdom och klasspolitik som ser till att ungdomar med svensk bakgrund* står helt utan framtidsutsikter och därför blir helt kriminella.”?” 

Alice Teodorescu skriver i GP en rak fråga: 

Så varför dessa dubbla måttstockar och långsökta förklaringsmodeller bara för att det i den verklighet som nu råder primärt är ungdomar med utrikes påbrå som begår bestialiska övergrepp på i huvudsak ungdomar med svensk bakgrund? 

Vidare skriver hon: 

“Det är nämligen synen på ansvar som utgör skiljelinjen mellan de som väljer en kriminell bana och de som avstår, trots i övrigt lika (dåliga) förutsättningar.” 

I en TV sänd debatt mellan en forskare en ungdomsledare och en person som praktiskt forskat och intervjuat dessa ungdomar var den senares slutsats att vad ungdomarna själva hade sagt skulle kunna stoppa utvecklingen var hotet att bli utvisad, samt att deras föräldrar skulle bli av med sina olika bidrag. Detta skulle göra att dessa tog tag i sina ungdomar och deras beteende. 

Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag
Alla hjärtans dag är en vanlig benämning i Sverige på Valentindagen, den 14 februari. Den kan i sin moderna form i Sverige härledas från amerikansk sed, men har sitt ursprung i traditioner som uppstod kring helgonet Sankt Valentin under medeltiden i Frankrike och England och i en vårfest med rötter i antiken.
Allt från Wikipedia