Coronajämförelser

Ett tjugotal forskare kritiserar i dagens media Sveriges politiker som inte agerar politiskt utan företrädesvis genom Folkhälsomyndighets statistiska analyser i efterhand för att hindra Coronavirusets spridning och därmed också dödsantal och jämför med våra nordiska grannländer.

När Thailand hörde första gången om att virus hade börjat florera i Kina stängde de omgående dörren vis att tidigare erfarenheter till sitt grannland.

De resenärer som kom därifrån fick genomgå två veckors karantän.

I dag har Thailand 38 döda med 70 miljoner invånare.

Sverige har 1000 döda med 10 miljoner invånare.

Skulle Thailand haft samma taktik som Sverige skulle de haft 7000 döda i stället för 38.