Politikersvar

Politiker svar är oftast ickesvar.  

Den reflexionen gör man titt som tätt när de framträder i TV och svarar genom att påstå något annat som redan är känt men inte är svar på journalistens fråga. 

Och sedan när det är omöjligt blir svaren: 

”Gudrun Schyman” som – och detta skall sägas i en snabb ordström – svarade: ”Ursäkta-ursäkta-kan-vi-gå-vidare-nu.” 

Eller dom vanliga undanflykterna.

”Vi var naiva…”, ”Med facit i hand …”, ”Vi såg det inte komma …”. 

GP skriver i dagens ledare av Thomas Gür om våra inneboende värderingsnormer formade av : 

“Det som får oss att mentalt resa ragg på grundläggande plan handlar om vår, ofta omedvetna, föreställning om hur ett ärligt och äkta ment medgivande om skuld, och på det förlåtelse, ska se ut; en uppfattning som vilar på en långvarig judisk och kristen tradition om ånger och försoning.“ 

En sammanfattning blir då: 

“Det är ingen slump att det första som ryker i totalitära politiska system är den offentliga maktens skyldighet att ta ansvar för sina handlingar. “ 

 

Lars