Die dummen Schweden

 

Aktuella citat från aktuella ledare och insändare denna vecka har handlat om Coronaviruset. 

Vi kan börja med en artikel i GP. 

Antalet fall av det nya coronaviruset har ökat i Sverige den senaste veckan. Trots det är risken för allmän smittspridning fortsatt låg. Det menar Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.” 

Mot detta kan man läsa i samma tidning citat från läkaren Benjamin Kalischer Welllander: 

”Svensk politik kännetecknas av att reagera framför att förebygga. Från flyktingkaos till IS-resenärer har svensk politik utmärkt sig att vägra tala klarspråk förrän det är för sent, skriver han och ställer frågan ”varför har vi inte obligatorisk hemkarantän för återvändande från drabbade områden? 

“Sverige har färre vårdplatser per capita än något annat OECD-land.” 

“En av världens ledande virologer, tysken Christian Drosten ”tror inte längre att en pandemi går att ­undvika”. Många länder mobiliserar kraftfullt. 

“Nya dödsfall i Iran – nästan 1 000 personer smittade.” 

Jag fick just nu ett telefonsamtal från Australien där det finns totalt just nu 25 personer som insjuknat.

Där har denna familj bunkrat upp konserver för att kunna möta en isolering i hemmet. 

Ett land som har rigorösa epidemiska säkerhetskontroller.
Var själv med om att mitt plan desinficerades med sprutning av medel inne i planet av flygpersonal innan landning .

Svenska medier har uppgett att antalet dödsfall är mellan 1 till 2 procent.
Hittills har 86 927 människor smittats och 2 976 människor har dött
Med enkel räkneexempel kan jag dock få resultat att det är 3,5 procent. 

Annan information från Omni: 

 

Som barn fick jag lära mig olika uttryck på tyska. Som exempel var i svensk översättning.
”Den som gör en resa har något att berätta.” 

Men det var också “ Die dummen Schweden, 

Enligt Wikipedia: 

 “De enfaldiga svenskarna (även omnämnt i den grammatiskt felaktiga formen die dumme Schweden), är ett svenskt uttryck på tyska för det mindervärdeskomplex som svenskar kan drabbas av i kontakter med utlandet. Vanligast är dock att uttrycket används för att beskriva att svensken är (förment) lättlurad och används ofta i sammanhang då t.ex. bidragsfusk diskuteras 

Lars