Något om lagar och korvar

Något om:
Ett av Centerpartiets paradnummer, ingångsavdraget, stoppades härförleden av en riksdagsmajoritet bestående av M, KD, SD och V.

Något om elasticiteten i önskade beräkningar:
“Om det fanns ett språk som hette ”ekonomiska” skulle förmodligen dess motsvarighet till besvärjelser av typen ”abrakadabra” innehålla något med just antaganden om elasticiteter.”

Varav något om:
“Amerikanske poeten John Godfrey Saxe, att lagar är som korvar, de väcker allt mindre inspiration ju mer man får reda på hur de har tillkommit.”