New York-modellen i Sverige?

New York-modellen i Sverige?

I GP beskrivs New York-modellen. Kanske applicerbar i Sverige om alla politiker ville satsa på den.

William Bratton, lade de grunden för den så kallade New York-modellen.

Fyra år senare valdes republikanen Rudolph Giuliani till borgmästare.

Det Giuliani praktiskt lyckades fånga var kopplingen mellan nolltolerans (oavsett brottens karaktär), stor polisnärvaro, förebyggande insatser, satsning på avancerad teknik, ansvarsutkrävande av lokala mellanchefer inom polisen och arbete med uppbyggnad av social gemenskap på lokal nivå. Resultaten talar sitt tydliga språk: Skjutningarna i New York har gått ned från 5 200 år 1993 till 998 år 2016. Sedan 1990 har den allmänna brottsligheten minskat med 80,7 procent, morden med hela 85,2 procent”

Sveriges tidigare generalkonsul i New York beskrev det som så:

: ”Hade brottsligheten tio år senare legat kvar på samma nivå som när Giuliani tillträde som borgmästare hade över 10 000 människor fler blivit dödade, närmare 15 000 kvinnor blivit våldtagna och cirka 800 000 familjer och affärsidkare fått sin tillvaro sönderslagen” (Kvartal 13/11-2017).