När faen blir gammal blir han religiös

Ett talesätt som går att anbringa på journalisten Janne Josefssons försök till självkritik för sina uppdrag gransknings reportage.

En timmas återblick på 20 års reportage och granskning som orsakat många människors lidande.

Slutorden var att när Janne är död kommer det stå på hans gravsten: ”Janne hade aldrig fel men heller aldrig helt rätt ” vilket hans chef hade uttalat.

Reportaget i sig var är ett försök att delvis be om ursäkt, ifrågasätta sig själv, och belysa journalisters tillvägagångssätt nu och tidigare.
Ett sätt att försöka få frid för gärningar och övertramp som han gjort.
Men också ett sätt att försöka förklara Journalisternas drivkraft och skyldighet utifrån sin journalistiska heder.
Drivkrafter för den enskilda journalisten med kickar när de får Journalistpriset, som kickar när de får klapp på ryggen på gatan.

Samtidigt måste ju vi som tittade på dessa program själva ifrågasätta vårt engagemang. Vår förtjusning över att andra hängs ut.

Kanske kan ett sådant program väcka egna ifrågasättande av ens egna reaktioner.