Från Krisdemokraterna till Kristdemokraterna

Kristdemokraterna som för bara ett halvår sedan kunde kallas Krisdemokraterna med 3,3% väljare i opinionsundersökningarna har idag i april 12,2%. 

Det skiljer 3,8 procent från Moderaternas resultat som i sin tur är det sämsta sedan Kindberg Batras tid med sina 16 procent. 

Oavsett alla sakpolitiska skäl torde uppgången bero på den nya partiledaren Ebba Busch Thor. 

Ända sedan Alf Svenssons tid har aldrig så höga opinionsundersökningar kunnat tillmätas Kristdemokraterna. 

Partiets politik kan näppeligen ha förändrats under denna tid men däremot dess partiledares förmåga och personlighet att föra ut sin och partiets politik. 

 

Något för andra partier att ta lärdom av?