Jämförelser

 

Igår var det idrottsgalans prisutdelning för år 2018 på TV.

En bitvis spännande, rolig, underhållande men också lite känslomässigt rörande och för att stämma till eftertanke.

Vad inledningsanförande  för respektive kategori var den äldsta talarens anförande det mest okoncentrerade, röriga, osakliga medan den yngsta anföraren, den 16 åriga flickan det mest koncentrerad, sakliga och beundransvärda med hänsyn till hennes ålder och memoreringskunskap.

Sedan kan man lägga andra aspekter på att exploatera en sådan ung flicka med Aspegrens syndrom.

I detta framträdande gjorde det dock tämligen liten skillnad jämfört med hennes tidigare framträdanden i miljö och miljöbekämpnings sammanhang .

Ett annat ämne som avhandlades i media igår vad Trumps México mur för mellan fem och sex miljarder kronor.

Jag vet inte priset för den kinesiska muren men det vore intressant att kunna jämföra dessa två murar som på sätt och vis har samma orsak nämligen att utestänga andra folkslag för att invadera sitt land.

Den mest kände byggherren är kejsaren Qian Shi Huang di som år 214 f.Kr. lät bygga ut och foga samman olika sektioner av muren. Det främsta skälet tros ha varit för att hindra intrång av krigiska nomadstammar (ryttarfolk) norrifrån.

Företeelsen är med andra ord inte ny.

En rad ”fyrtorn” längs muren var viktiga hjälpmedel för snabb kommunikation. Tornen var utplacerade med 2,5 till 5 kilometers mellanrum, och kineserna hade ett väl utvecklat system av rök och eldsignaler. När en signal hade tagits emot sändes den snabbt vidare. På det sättet kunde viktiga meddelanden sändas flera hundra kilometer och nå kejsaren och hans militära rådgivare på en enda dag.

I dag torde det finnas andra mer sofistikerade medel från luften för att utröna om det är genombrott någon stans i en mur såsom den Mexikanske.

Genom historien har muren aldrig fått någon större militär betydelse.
De mongoliska ryttarhärarna hejdades inte av denna långa försvarsmur. Det räckte ju att bryta igenom på ett enda ställe. Något som torde kunna bli fallet även i México.

Dock torde en viss skillnad vara huruvida turister kommer att vandra på och längs denna mur i framtiden så som det gör idag längs och på den kinesiska muren.