Sådan är politiken

Med anledning av en ledartext från SvD. (Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.) om politisk nomineringsprocess inom Moderaterna eller snarare utebliven dito skriver Tove Lifvendahl bland annat: 

Snarare handlar det om att partikulturer kan vara tämligen grymma miljöer som byggs av hierarkier, lojalitet och relationer. Det finns oskrivna men stenhårda regler. Gemenskap och utstötning är en ständig process, i vilken individer ständigt bedömer varandra kritiskt. Möjligen gör politikens nollsummespelskaraktär att det förekommer rivalitet och avundsjuka i större utsträckning än vad det gör i många andra sfärer. 

Partier är i någon mån familjer, men också varumärken, och de som betros med ledande positioner uppdras styra vad etiketten ska innebära.  

Nu återstår att avvakta om partiet kommer att kommentera inlägget eller med tystnad försöka hoppas på glömska.

Mitt tips är tystnad. 

Lars