Dagens kriminella i Sverige

Forskarna trodde det var ca 4000 i kriminella nätverk. Det var 15000. 

Forskarna har delat upp den stora gruppen i nätverk, partiella organisationer (Med ”partiella organisationer” avses enligt forskarna personer som begår ett ”projektbaserat” brott, till exempel ett rån.), gatugäng, mc-gäng. Den typiske snittpersonen i dessa grupper är en man på 19 år, född i Sverige och med utländsk bakgrund. Maffia, fotbollsfirmor, islamistiska, autonoma, vit makt samt övriga extremister.

Medelåldern är 26 år och populationen består till 92 procent av män. 

45 procent av studiepopulationen har fått någon typ av diagnos psykiatriska tillstånd. 

Nio av tio som ingått i undersökningen är – eller har nyligen varit – misstänkta för brott. 

När det gäller gatugängen har 27 procent av medlemmarna redan under barndom och uppväxttiden varit föremål för insatser från social- tjänsten. 

De vanligaste brottstyperna som de territoriella gängen sysslar med är narkotika och våld. 

Skottlossningarna i offentliga miljöer i Storgöteborg. Rekordnoteringen 56 skjutningar (2013)