POLITIKERFÖRAKT ELLER

POLITIKERFÖRAKT ELLER

AKTUELLA CITAT MED ANLEDNING AV DAGENS LÅSNINGAR MELLEN OLIKA POLITISKA PARTIER. 

 

C och L 

Vill inte godkänna sin egen alliansbudget då de kan få passivt stöd av SD. 

Men:
Dock har SD röstat olika.
För riksdagsåret 2010/11 röstade SD i linje med den borgerliga regeringen sju gånger av tio.
Från 2011 till valet 2014 röstade Sverigedemokraterna i hög grad med Alliansen.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade under förra riksdagsåret lika i över hälften av alla voteringar. 
När S och M är oense går SD åtta av tio gånger på S linje. 

Och regeringen tog inte tillbaka sina förslag då de var passivt stöd av SD. 

 Lars

 

CITAT  1. 

Ett citat nog så aktuellt än i dag hittar jag i följande:  

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?  

(Vet du icke, min son, med huru liten vishet världen styres?)  

Axel Oxenstierna till sin son Johan, när denne inte ansåg sig kompetent att föra Sveriges talan vid westfaliska freden 1648’ 

 

CITAT 2. 

Den enda skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati får idioterna rösta, i en diktatur får de regera. 

Bertrand Russel 

 

CITAT 3. 

”Vi lär av historien att vi intet lärt av historien.” 

Citat: Bernad Shaw