För närvarande

Någon frågade vad det var för en sorts nätpublikation som jag sysslade med.
Mitt svar blev den gången en nätsida. Senare vid närmare eftertanke tror jag mig vilja rubricera den med en dagbok dock inte med mig själv i centrum utan en sorts spegling av samhället och med erinran även till förfluten tid. I sociala medier kan begreppet dagbok nästan härröras till alla dessa informationer om vad författaren ätit, varit någonstans och tyckt.

Således blir frågan vad har hänt i dag.
I dag får mig genast att tänka på Torgny Segerstedts rubricering. Jag får i stället skriva för närvarande.
Alltså blir det den talmansrunda nummer två som skall starta i dag. Spekulationerna har varit många och gamla talmän har dykt upp som Birgitta Dahl och gett råd och inte minst informerat pressen om vad hon sagt.
Andra före detta ministrar från höger och vänsterregimer försöker var och en på sitt sätt att kommentera och därmed troligen försöker styra kommande beslut.

Så här tror jag mig kunna se de olika alternativen för regeringskonstellationer:

M+S: Inte troligt då de behöver varandra som motsatser.
S: Då skulle alliansen behöva backa från allt vad de tidigare sagt.
M: Med stöd från SD och C med L. Något som de senare inte accepterar.
M C L KD: SD skulle då backa upp vilket C och L inte accepterar.
M C L KD med S som stöd: Något som S sagt sig inte vara intresserad av att vara stödparti till en allians. Något som den förra mandatperioden alliansen gjorde genom DÖ.
S L C MP: Skulle inte få stöd för en budget om inte de övriga kom fram till en gemensam budget vilket inte torde vara fallet.
S MP V: Skulle falla om utfallet i riksdagen blev som de var i statsministeromröstningen då SD gick ihop med Alliansen och fällde Löven.
M KD: Med stöd från SD skulle det bli 154 mot de rödgröns 144. En fråga som SD kommer att avgöra.

Dock har SD röstat olika.
För riksdagsåret 2010/11 röstade SD i linje med den borgerliga regeringen sju gånger av tio.
Från 2011 till valet 2014 röstade Sverigedemokraterna i hög grad med Alliansen. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade under förra riksdagsåret lika i över hälften av alla voteringar. När S och M är oense går SD åtta av tio gånger på S linje.

Den som lever få se.

Lars