Kanske något i valtider

”Gamla män ger alltid goda moraliska lärdomar, när de inte längre är i stånd att ge dåliga moraliska föredömen.”

(Henry David Thoreau 1817-1862.)