Varmt varmare varmast

Varmt varmare varmast 

I dag kanske det blir varmaste dagen denna sommar. 28 grader förutspås minst. Om det skall överträffa den varmaste dagen i Göteborg på 260 år, som är lika länge som SMHI kontrollerat, vet vi inte.  Den var i juli i år. 

Den tropiska värmen är dock på väg upp mot Sverige och väntas infinna sig under eftermiddagen och kvällen. 

Olika förklaringar har givits av bland annat av Meteorologen Per Holmgren. 

En är att: 

– När det blir varmare och högtryck så får du mer avdunstning, vilket gör att det blir torrare. Det ser vi överallt just nu, med lövträd som redan har höstfärger och torkat gräs. När det är torrt så går all solens energi till att bli värme. Om det finns vatten i vegetationen så går en del energi åt till att avdunsta istället. Det är samma princip som när du torkar håret. När det är blött känner du inte att luften är så varm, men så fort håret blir torrt så tänker du ”shit vad varmt” och kanske bränner dig. Så värmen leder till ökad risk för torka och torkan i sin tur förvärrar och gör det än varmare.  

En annan som kanske är den allvarligaste är att:  

“– Allt fler forskare börjar prata om att klimatförändringarna börjar påverka jetströmmen och den allmänna cirkulationen i atmosfären, säger Pär Holmgren.  

Jetströmmen hittar man 8-10 kilometer upp i atmosfären. Den rör sig i snirkliga banor från väst till öst och hämtar sin energi från att det finns en temperaturskillnad mellan den kalla nordpolen och varmare sydliga breddgrader. 

– Det som händer nu är att uppvärmningen inte är jämt fördelad över jorden. Det går fortare i Arktis, vilket gör att temperaturskillnaden minskar. Då blir det mindre energi i jetströmmen och denna försvagning menar många forskare ökar risken för att den oftare hamnar i ett fastlåst läge, säger Pär Holmgren.  

Och då jetströmmen är något av ett lokomotiv för våra låg- och högtryck längre ner i atmosfären innebär detta att varm luft kan strömma upp söderifrån eller kall luft norrifrån. De veckorna i vintras när det var riktigt kallt så var det luft som kom norrifrån. I sommar har det varit blandad luft från flera håll. 

Två borgerliga politiska partier tog i går fasta på klimatet  i olika utspel om hur de skulle vilja agera. Något som Moderaterna och Centern genast var kritiska till. 

En forskare i Lund uttalade sig redan i våras innan värmeböljan kommit om att det i alla tider har varit perioder med extrema väderavvikelser och menade att det är naturligt. Hur vi skall anpassa oss torde vara det som angår var och en och att finna egna åtgärder.