Ledningskompentens

”Det finns ej ett företag som är så gott, att inte en dålig ledning kan fördärva det och finns knappast ett så dåligt företag, att inte en god ledning kan sätta det på fötter.”

 

Häradshövding Marcus Wallenberg