Att åldras

Björkarna doftar och lärkan slår.

Jag är äldre i dag än jag var i går.

Det kan våga min salighet på, 

och likafullt verkar det inte så.”

Alf Henriksson