Politik kontra journalistik 

 

 

Politik kontra journalistik 

”Sverige behöver de ensamkommande”  

Det är budskapet i annonser som Annie Lööf ger uttryck för i dagspressen. 

I Expressens artikel den 18 maj 2018 granskar tidningen på ett mycket ingående sätt myter och propaganda om den ensamkommande Afghanska ungdomar som berörs av det lagförslag som skall låta dem få stanna trots utvisningsbeslut. 

Ett lagförslag som Centern skall rösta ja till när det kommer till Riksdagen och därmed splittra Alliansen. 

Citaten är hämtade ur den faktagranskning som  gjorts och som finns i sin helhet i tidningen den 18 maj 2018. 

Lagförslaget om de 9 000 ensamkommande afghanerna är det hetaste debattämnet i svensk politik just nu. 

”– Debatten om de ensamkommande har förts i ett mycket högt tonläge. Därmed blir det extra angeläget med journalistik som belyser ämnet konsekvensneutralt och presenterar fakta utan att drivas av en egen agenda, säger Expressens reportagechef Christofer Brask som varit redaktör för granskningen tillsammans med grävchefen Christian Holmén. 

  • 99,4 procent är män.
  • 78 procent fick åldern uppskriven till 18 år av Migrationsverket vid beslutstillfället.
  • 0 procent hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl

• 49 procent har själva uppgett att de bott i Iran i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Iran i 10 år. 

  • 5 procent har själva uppgett att de bott i Pakistan i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Pakistan i 13 år.
  • Av hela urvalsgruppen uppgav 13,5 procent att de var födda i och hade bott hela livet i antingen Iran eller Pakistan.

Ludde Hellbergs granskning i Expressen gör en pedagogisk, nyanserande insats:  

det har framförts i debatten att de 7 000 som fått åldern uppskriven har ”ljugit” om sin ålder. Det kan man alltså inte slå fast att de har gjort. Däremot har de inte lyckats ”göra sannolikt” att de var under 18 när de kom till Sverige.  

Två jurister är dessutom tveksamma till argumentet för lagförslaget – de menar att det är låg sannolikhet för att annan bedömning gjorts i fråga om ålder om den gjorts sex månader tidigare.” 

Önskar man fördjupa sig i ytterligare kan man studera Expressens prisbelöna serie om ”Afghanerna” en migrantgrupp som är lika stor som en svensk stad. 
”Afghanerna”, en migrantgrupp som i antal är lika stor som en medelstor svensk stad, som vi publicerade i fjol och innehåller perspektiv från både Sverige och Afghanistan samt de reportage Lisa Mattisson gjort om de känslosamma och ibland komplicerade relationerna mellan afghanerna och de svenskar som hjälper dem.”