Sked i trosan

”Sked i trosan ska förhindra tvångsgifte”
Kan man läsa i GP 

Aprilskämt?  

Nej en  bister verklighet för unga flickor i Sverige av utländsk härkomst. 

”Under sommarlovet ökar antalet tvångsgiftermål och könsstympningar. Nu mobiliserar kommunen för att hindra att barn förs ut ur landet i sådana syften. 

2014 beräknades minst 100 000 unga, under 25 år, leva under hedersförtryck i Sverige, enligt regeringens dåvarande samordnare för våld i nära relationer, Carin Götblad.  

Bland annat uppmanas unga tjejer som riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja, via till exempel en flygplats, att stoppa en sked i trosan. 

– Det ger utslag när man passerar säkerhetskontrollen. Då förs man till ett separat rum för kontroll och har möjlighet att, enskilt, berätta för personal om något håller på att ske. Det är en sista möjlighet att kunna larma, säger Katarina Idegård.” 

Katarina Idegård är samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg..