Förlora en vän

”Sällan förlorar man en vän genom att neka honom ett lån, men ofta genom att bevilja det.”

Schopenhauer