Statistik

En gång lärde jag mig att det fanns minst fyra slags lögner. Det var den minsta som var vit lögn. Sedan den nästa som var nödlögn. Därefter väderleksrapporten och sist statistik.  

Mot bakgrund av denna vetskap och i realiteten hur man använder statistik och hur man väljer ut populationen är budskapet att man skall vara kritisk. 

Dock. Den  statistik som nu Expressen och som GP refererar till i ledare är så begränsad att den bör tas på allvar. 

Nämligen: 

”Det är ingen nyhet att i princip alla gruppvåldtäkter utförs av män. Av en för svensk media unik kartläggning av 43 män som fällts i domstol under åren 2016 och 2017 för gruppvåldtäkt tillkommer ännu en pusselbit: 32 av de 43 är utrikes födda. Ytterligare tio är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna födda i utlandet. Bara en (1) av de 43 är född i Sverige med båda föräldrarna också födda här. ” 

Att den inte omnämns förklarar GP med att: 

Sannolikt beror det på att det sedan tidigare är känt att män med utländskt påbrå är överrepresenterade ifråga om grova våldsbrott och att man räds för att fakta på området ska spä på polariseringen i samhället. Men är det skäl nog att avstå från att gå till botten med problematiken? Är det inte snarare tvärtom högst relevant att försöka identifiera och förstå varför män med utrikes bakgrund och från vissa kulturer är överrepresenterade i statistiken? 

Längre ner i denna ledarsida av Alice Teodorescu återfinns annan statistik som är från Egypten och som är minst sagt uppseendeväckande.? 

”År 2011 presenterade Population Councils nordafrikanska kontor en attitydundersökning genomförd bland unga egyptier. På frågan om kvinnor som klär sig i provokativa kläder förtjänar att trakasseras svarade 79,6 av männen och 72,9 procent av kvinnorna att det är rätt. Studien fann att inställningen till den ställda frågan varierade med graden av utbildning hos de tillfrågade männen; ju högre utbildning desto mindre sannolikhet för uppfattningen att trakasserier är i sin ordning. 

På frågan om en man får slå sin fru svarade 80,4 procent av männen och 66,7 procent av kvinnorna att mannen får slå kvinnan om hon talar med en annan man. Enligt 37,8 procent av männen och 34,4 procent av kvinnorna får en man slå sin fru om hon vägrar att ha sex med honom. Också i denna fråga ses skillnader ifråga om utbildningsnivå och om respondenterna var hemmahörande i städer eller på landsbygd.” 

För övrigt har väderleksrapporten varit korrekt den senaste tiden. 

Lars