Med anledning av

2018 02 24

”Hålt Thig Vänliga Medh Hvar Man Men Betro Nepeliga Enom Ibland Tusende”

 

Lyder inskriften över portalen till det av Ragnar Leuhusen vid Riddarholmskanalen uppförda privathuset, vilket 1649 inköptes av drottning Kristina och 1692 ärvedes av Aurora Königsmarck.