I dessa dagar  och förr i tiden

I dessa dagar 

 

 

Saxat ur Platon och kritiken av demokratin. 

 

”(c) Argumentet om risken för tyranni 

Platon menar att demokratins leder i tyranni på följande sätt:
En föga upplyst folkmassa tvingar bort förnuftiga ledare när dessa fattar impopulära beslut.
Istället dyker allehanda retoriker upp som lockar folket med vackra ord eller hotar dem med enkla debattknep. 

Dessa maktlystna politiker spelar på folkets lägre känslor, såsom rädsla, hat eller girighet. Det hela resulterar i att politikerna, som aldrig velat ha makten för statens bästa utan endast för sitt egenintresse, slutligen avskaffar den demokrati som burit fram dem till makten. 

För att rikta bort uppmärksamheten från sina politiska misslyckanden missbrukar de sina nya befogenheter till att starta krig och förföljelse av minoriteter. (564a-c; 565d-567a) Här ser vi hur Platons profetior med obehaglig precision närmar sig förverkliganden i våra västerländska demokratier, där populistiska partier med tydliga hatbudskap utmanar det politiska etablissemanget.”