Aktuellt citat

CITAT 

Ett citat nog så aktuellt än i dag hittar jag i följande: 

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? 

(Vet du icke, min son, med huru liten vishet världen styres?) 

Axel Oxenstierna till sin son Johan, när denne inte ansåg sig kompetent att föra Sveriges talan vid westfaliska freden 1648.