Religionstolkningar

Klippet med den gamla kvinnan föranledde mig att fundera och studera lite om just religion. 

I sin bok ”De fem världsreligionerna ” definierar författaren, Helmuth Glasenap, tysk ideolog och religionsforskare, begreppet religion sålunda: 

”Religion är den övertygelse om personliga eller opersonliga transeedenta (=överskridande gränserna för erfarenheten) makters verksamhet som framträder i insikt, tanke, känsla, vilja och behandling. 

Det finns, säger författaren, i våra dagar åtta olika etiska högreligioner, nämligen: 

Hinduism (eller brahaism), Jainism, Buddism, Kinesisk universism, Parsism, Judendom, Kristendom och Islam. 

Jag tror jag föredrar den gamla kvinnan tolkning. Det vore enklare.