Ett nytt år

2018 lika med ett nytt år och därmed nya utmaningar, förväntningar men också händelser som inte alltid kan betecknas som lyckade.

Jag planerar att under detta år göra egna betraktelser inom olika discipliner och  händelser.

Vad det blir får framtiden utvisa.

EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET.