Olika satsningar

Med anledning av nedanstående utdrag ur ledare av Jenny Sonesson GP 5.12.2017 erinrar jag mig den nyhet som Miljöpartiet tillkännagav tidigare under hösten om att regeringen skall avsätta 200 miljoner i fem år, tillsammans en miljard, till återuppbyggnad av Mosul i Irak samt att Socialdemokraterna cirka en månad senare informerade om att regeringen skulle avsätta 25 miljoner till bostadslösa i Sverige. 

 

”Hans Swärd, professor socialt arbete vid Lund universitet, och Per Eriksson, tidigare rektor Lunds universitet, varnade i en uppmärksammad debattartikel för två år sedan för att hemlösa svenskar har hamnat i medieskugga (Dagens Samhälle 13/8 2015). Swärd och Eriksson efterlyste kraftfulla statliga åtgärder mot hemlöshet och varnade för att spänningar kan uppstå i samhället mellan olika grupper av hemlösa om de måste konkurrera om insatser. Artikelförfattarna efterlyste framförallt fler billiga hyresrätter. 

Nyligen uppmärksammade ledarsidan att Staffanstorps kommunledning köpt in vinterbonade husvagnar till vuxna nyanlända för att lösa den akuta bostadsbristen (2/12). För detta har kommunen kritiserats hårt av Sydsvenskans ledarsida och även lokalt av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Samtidigt är en husvagn hemlöse Sven Berganders högsta dröm denna vinter så han kan lägga sig ner och ta av skorna när han sover.”