Ekonomivarning

Saxat från GP ledare 

”John Hassler, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, intervjuades nyligen i Dagens industri om siffror från IMF som han sammanställt (18/10). IMF är ett oberoende FN-organ som i samarbete med Världsbanken främjar stabil ekonomisk utveckling i världen. John Hassler menar att den ljusa bilden av en urstark svensk ekonomi är rejält överdriven. En klart svagare utveckling väntar i Sverige jämfört med EU-snittet. Tillväxten eldas på av den snabba befolkningsökningen som sticker ut i västvärlden. ”IMF:s prognos pekar på en ganska tydlig svensk tillbakagång. Jag är orolig för att vi inte ser den här utvecklingen innan den har blivit så tydlig att den inte längre går att förneka” varnar Hassler.” 

Och sedan ett aktuellt politiskt beslut. 

Ett färskt nationellt avskräckande exempel är den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige. Dagen innan SKL:s alarmerande höstrapport om ekonomin presenterades röstade de igenom att föräldrar som uppehåller sig illegalt i staden med sina barn ska ges rätt till socialbidrag.”