Beslut på rikstinget för KD

Fakta: Beslut på rikstinget

Kommuner ska kunna anställa läkare

Fler mobila bedömningsenheter för hembesök

Vårdplatser i primärvården

Apoteken ska ges en utökad och stärkt roll inom vårdkedjan

Tre miljarder kronor till framförallt helg- och kvällsöppna vårdcentraler

Certifiera patienter för utökad självbehandling

Ta bort biståndsbedömning för trygghetslarm för äldre

Ökad personalkontinuitet i hemtjänsten

Förstatliga sjukhusvården

Återinför Alliansens kömiljard för kortare vårdköer

Inför vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal

Vässad vårdgaranti – träff med rätt vårdkontakt inom 24 timmar

Rätt till specialistbehandling inom 120 dagar

Landstingen ska ha samlat ansvar för hela barn- och ungdomshälsovården

Nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård och eftervård

Arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda ska visa ansiktet utan att det ska anses vara diskriminering

Militärtjänstgöring ska ge särskilda meritpoäng vid antagning till universitet och högskolor

Arbeta för att FN utarbetar en äldrekonvention

Ta bort automatisk villkorlig frigivning efter två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff

Utreda möjligheten att inrätta en oberoende myndighet som beslutar om resningar

Personer som tidigare dömts till fängelse ska inte kunna dömas till villkorlig dom igen

Skadestånd för transsexuella som tvingats till sterilisering

Fri hyressättning i nyproduktion med skydd mot ockerhyror. Viss andel av varje fastighet upplåts enligt bruksvärdesystemet

Källa: KD