”enligt Ekots källor” 

Görfegt 

enligt Ekots källor 

Frågan om de borgerliga ska väcka misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist har vållat intensiva diskussioner inom alliansen. 

Men enligt Ekots källor sade centerpartiets Annie Lööf nej. Så här motiverade hon i går ställningstagandet. 

– Det är viktigt att det finns sakliga skäl när man använder ett misstroendevotum. Det fanns i juli med den information vi hade då. Sedan dess har ny information framkommit som innebar att statsministerns kansli och närmaste medarbetare kände till det här innan försvarsministern, och då faller ju vår sakliga grund, sade hon. 

Men i de interna samtalen där alltså bara partiledarna var med förstod inte de andra Annie Lööfs argumentation – ”det gick inte ihop” som bilden beskrivs för Ekot. Till slut började de trycka på för att få ett begripligare besked. 

Då blev bilden att Annie Lööfs var rädd för att en fällning av Hultqvist nu skulle kunna påverka konstitutionsutskottets granskning av hur hon agerade som näringsminister i samband outsourcingen av transportstyrelsens it-verksamhet. 

Det tolkades som att hon var rädd för en hårdare granskning av sig själv med bara några månader före valet. 

Men Annie Lööf ska också ha tagit upp att en fällning av Hultqvist skulle öka risken för att hon själv som minister i en borgerlig regering efter nästa val skulle röstas bort på grund av något som eventuellt hänt bland hennes myndigheter när hon ledde näringsdepartementet förra mandatperioden.