Moderaterna måste hitta tillbaka till sina liberalkonservativa rötter

 

I dagens ledare i GP skriver Alice Teodorescu  i realiteten en programformulering för det framtida Moderaterna. Ett parti där individen skall gör rätt för sig och kunna kräva att även andra gör det.

 

”Moderaterna måste hitta tillbaka till sina liberalkonservativa rötter som utmanar Centerpartiets verklighetsfrånvända gränslöshet och Sverigedemokraternas exkluderande folkhemsnationalism.

Det måste bli ett parti som går till val på låga skatter, marknadsekonomi och frihandel, som är positivt till EU och Nato.

Som inte ser försvaret som ett särintresse, som lyfter meritokratiska ideal och eget ansvar.

Som tar sig an det brustna samhällskontraktet, går till botten med segregationen och erkänner de (egna) misstag som har lett fram till dagens allt mer hopplösa situation.

Som knyter bidrag till praktik, inför stegvis kvalifikation till välfärden.

Som värnar den reglerade migrationen, propagerar för mer arbetskraftsinvandring och kvotinvandring via FN men mindre asylinvandring av den sort som förekommer i dag.

Som inför kvalificeringsregler för svenskt medborgarskap, som ger polis och rättsväsende möjligheter att komma åt kriminalitet.

Som reformerar arbetsmarknaden i grunden, utmanar facket.

Som lägger grunden för en kunskapsskola, inte går i den identitetspolitiska fällan.

Som inte aspirerar på att vara ett parti för alla, men likväl ett parti för de som kombinerar värnandet av individuella rättigheter med respekt för traditioner och en stabil samhällsutveckling.”