Tre händelser

Tre händelser kommenteras just nu i media. 

 

Det är: 

 Var tionde mord i Sverige är hedersrelaterat. Av de 18 kvinnor som mördades av någon närstående i fjol har sex haft hederskoppling (SVT 6/8). Risken är stor att mörkertalet är desto större då sammanställningen bygger på fall där hedersmotivet varit uttalat. I många fall arrangeras nämligen den här sortens mord att se ut som olyckor eller rentav självmord. ” GP 

 

Det är också: 

”…så har ytterligare en terrorattack drabbat Europa och människor har återigen påmints om att vad som helst kan ske, var som helst, när som helst.  

Denna gång var det den populära turistgatan La Rambla i Barcelona som utgjorde brottsplatsen. Enligt lokala myndigheter har, i skrivande stund, minst 14 människor kallsinnigt mördats och omkring 130 personer skadats av den vita skåpbilen. Offren är hemmahörande i 34 olika länder. ” GP 

 

Samt den sittstrejk som arrangeras i Stockholm för Afghaner som inte vill bli utvisade till Afghanistan. De hävdar att de inte taget sig till Sverige på kriminella vägar. Att de inte kommer från andra länder än Afghanistan liksom att de inte var äldre än de sagt. Allt för att få ta del av välstånd för sig och sina anhöriga i Sverige. 

Enligt debatt i Opinion live SVT