Tänkvärda ord

Ur ledaren i GP på midsommarafton från Peter Hjörne har jag saxat nedanstående tänkvärda ord:

”JAG KOM ATT tänka på uppehåll, tomrum och tystnad när jag hade förmånen att lyssna på Stings tacktal då han tog emot Polarpriset. Sting, eller Gordon Sumner som han egentligen heter, delade med sig av två musikaliska insikter som också är mänskliga sanningar.
Den ena var Stings egen reflektion: – I komponerandet av musik är tystnaden precis lika viktig som ljudet. I spelandet är tystnaderna som musikerna lämnar lika betydelsebärande och viktiga som tonerna de spelar. På samma sätt är tystnaden, uppehållet och pausen nödvändiga för fysisk och mental återhämtning. Men också för besinning, eftertanke och nödvändiga kursändringar. Det höga tempot överallt i samhället ger få möjligheter till reflektion och verklig närvaro. Samtal får stå undan för fräcka formuleríngar. Lyssnandet ersätts av ständiga uttalanden. Det gäller i vardagen och det gäller i ännu högre grad i offentligheten.
Den andra insikten hade Sting fått av sin mentor, den berömde jazzpianisten och kompositören Gil Evans, som sa: – Sting, det finns inga felaktiga toner. Det är alltid tonen som följer efter som definierar om den första tonen var felaktig eller inte. Sting menade att detta var djup insikt inte bara för musiken utan också för livet: – Vi alla begår misstag. Men det är hur vi reagerar på dessa synbarliga misstag, det som följer, som definierar vår mänsklighet, vår förmåga att anpassa oss, improvisera och utvecklas, sa Sting.”

Lars