Att vara eller inte vara det är frågan

Att vara eller inte vara det är frågan

”…Under middagen ska Trump vid tre tillfällen ha bett Comey om hans lojalitet. FBI-chefen ska i stället ha lovat att alltid vara ärlig mot Trump, men inte pålitlig i vanlig politisk mening.”

Pålitlig betyder inte samma sak inom politiken som för Hamlet