Tombolaskola

Tombolaskola

I dag presenteras:
”Förändringar i det fria skolvalet och en öppning mot ett förstatligande av skolan. Det föreslår Skolkommissionen idag. Ett förslag är att det inte ska vara kötid utan lottning som ska avgöra vem som får plats på en friskola.

Och dessutom:
– Den nuvarande principen är ju att man går på kötid. De föräldrar som har utbildningsambitioner ser till att hamna i kön väldigt tidigt. Betydelsefullt här är att man utjämnar de här orättvisorna som kommer av att man har olika möjligheter att utnyttja kö möjligheter, säger Jan-Eric Gustafsson till Ekot.

I dag används närhetsprincipen, alltså att elever ska ha rätt att gå i en skola nära hemmet, syskonförtur och kötid när skolorna gör sina antagningar. Men Skolkommissionen vill att lottning ska bli ytterligare en urvalsprincip.

Jan Björklunds karriär inom det militära beskrevs på sin tid som:
”Vid samtliga militära examina fick Björklund högsta betyg. Bland befälen ansågs han lysande och förväntades kunna gå mycket långt inom det militära.”

Nu säger han om Skolkommissionen förslag:
Liberalernas partiledare Jan Björklund kallar Skolkommissionen för ”en stor besvikelse”. Han säger till TT att han hoppats på fler konkreta förslag.
– Elever ska fördelas efter tombola och det är lite duttande med statsbidrag, men det är ju inga rejäla reformer som föreslås, vilket skulle behövas, säger han.
Björklund hade velat se förslag om exempelvis tidigare betyg och höjda lärarlöner, och att skolan ska bli statlig igen.
Han är kritisk till förslaget att elever ska kunna lottas in till populära skolor.
– Likvärdighet är viktigt, men huvudperspektivet måste ju vara att lyfta skolans resultat.

KOMMENTAREN I DAG ÄR MÅNGA OCH INTRESSANTA. VAD SÄGS OM PER GUDMUNDSONS FÖRSLAG I SVENSKA DAGBLADET:

…”Det enda rimliga vore förstås att lotta ut var medborgarna ska bo. På så sätt kan man råda bot på allt från den ekonomiska ojämlikheten i kommunerna till kvinnounderskottet i Norrland. Varför ska populära platser, som Falsterbo-Skanör, Östermalm, Lidingö och Danderyd vara förbehållna enbart de välbeställda?

Man borde även lotta ut arbetsplatser. Både för att få ett slut på bristen på kvinnliga sopåkare och manliga dagisfröknar, men också för att alla ska ha en rimlig chans till ett välbetalt chefsjobb.

Det har även visat sig att äktenskapsmarknaden har vissa inbyggda skevheter. Framgångsrika och välutbildade tenderar att välja andra framgångsrika och välutbildade som livskamrater. Här skulle en reglering kunna göra skillnad. Lottning skulle förbättra möjligheterna för många. Det här vore inget konstigt – i många samhällen väljer man inte själv sin gemål.

Den största orättvisan i livet grundläggs dock redan vid födseln. Det självklara svaret från regeringen bör även här vara lottningen. Bebisar kan med fördel födas centralt, för att sedan med slumpens hjälp fördelas bland landets myndiga invånare.

Men först av allt borde man kanske lotta ut riksdagsplatserna, så att nuvarande makthavare fick en chans att komma ut i verkligheten.”

Jo, jo. Där satt den.

Tidigare införda inlägg som jag haft i ämnet resulterade i följande reflexioner:

Frivilligt – Tvångsinlösen?

”Regeringen vill kvotera nyanlända till skolor
Kommuner ska kunna kvotera in nyanlända elever till populära skolor, föreslår regeringen. En tillfällig lag ska införas med syfte att minska segregationen, rapporterar Ekot.”
Och Fridolin som föreslår lagen säger att segrationen ökar i skolorna.

”Möjligheten att kvotera är inte något som efterfrågas av kommunerna i någon större utsträckning, enligt Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– Ett problem är att man tror att det här löser hela den här situationen som vi har med många nyanlända elever på vissa skolor, säger Per-Arne Andersson.”

Frågan om populära skolor är det på grund av att ej studiemotiverade eller eljest ej med tillräckliga förkunskaper går där.

Liksom vad studieresultatet kommer att bli om denna  tvångskvotering införs.

Lars