UTVISNINGSDEBATT

UTVISNINGSDEBATT

”Moderatledaren Anna Kinberg Batra har kritiserat att den terrormisstänkte Rakhmat Akilov kunde vara på fri fot, trots att det fanns ett utvisningsbeslut mot honom. I P1 Morgon i morse sa hon att de som fått avslag på sin asylansökan inte borde få gå omkring fritt. Därmed misstänkliggjorde hon de omkring 12 000 papperslösa som bedöms leva i Sverige, skriver Anna Hellgren i ett debattinlägg i Expressen Kultur.
”Att måla ut dem som potentiella terrorister är inte bara bottenlöst osmakligt, det är också direkt felaktigt”, skriver Hellgren.”
”Debatten efter terrorattentatet i fredags riskerar att leda till en jakt på papperslösa, skriver Rebecka Kärde i DN Kultur. I den debatten glöms ofta skälen till varför människor gömmer sig.
”Svaret är i så gott som samtliga fall mycket enkelt: för att de inte vill återvända till ekonomisk och social misär, bristande framtidsutsikter, krig och politisk förföljelse”, skriver hon.”

Ledare i GP av Alice Teodorescu:

”Därtill måste det system – som i praktiken har inneburit att man sett mellan fingrarna när människor ignorerat lagakraftvunna domar och beslut, där polisen saknat resurser att verkställa beslut i de fall när de som fått avslag inte frivilligt underkastat sig dessa, där politiker från höger till vänster i strid med den reglerade invandring som de själva lagstiftat om tillerkänt illegala invandrare rättigheter som i vanliga fall enbart tillfaller den med uppehållsrätt i landet – omedelbart upphöra.” 

Och sedan:

”Att människor som inte har rätt att vistas i Sverige inte ska få göra det (och givetvis inte heller kunna uppbära en rad skattefinansierade rättigheter) har inget att göra med att de alla skulle kunna vara potentiella terrorister. Det har att göra med att dessa människor inte ska vara kvar här då vi har en i riksdagen beslutad ordning om reglerad migration. Den innebär att de som saknar asylskäl därmed också saknar rätt att visats här. Detta kan man givetvis ogilla och då står det en fritt att övergå till oreglerad invandring.”