Att göra eller inte göra det är frågan.

Visserligen går det uppseendeväckande bra för C i opinionsmätningarna drygt ett år före riksdagsvalet, precis som det gjorde för Miljöpartiet före valet år 2014. Men framgången bygger på en illusion där Centerpartiet medvetet för väljarna bakom ljuset och väljarna medvetet låter sig föras bakom ljuset. ”

 

Så står det att läsa i GPs ledare.

Själv skulle jag tro att deras framgång beror på att de inte gör någonting.

Inte gör något som kan minska förtroendet vilket det gjort för de andra partierna förutom Sverigedemokraterna och Vänstern som envist håller fast vid sina tidigare politiska ståndpunkter.