Ett styrkebevis

Trumps ilska: ”Domen får oss att framstå som svaga

 

Rubriken från media efter domen över beslutet att frysa Trumpadministrationens nya inreseförbud från sex i huvudsak muslimska länder.

Själv anser jag att det Domen får oss att framstå som ett styrkebevis på att demokrati fungerar.

 

Lars