Frivilligt – Tvångsinlösen?

Frivilligt – Tvångsinlösen?

”Regeringen vill kvotera nyanlända till skolor

Kommuner ska kunna kvotera in nyanlända elever till populära skolor, föreslår regeringen. En tillfällig lag ska införas med syfte att minska segregationen, rapporterar Ekot.”
Och Fridolin som föreslår lagen säger att segrationen ökar i skolorna.

”Möjligheten att kvotera är inte något som efterfrågas av kommunerna i någon större utsträckning, enligt Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Ett problem är att man tror att det här löser hela den här situationen som vi har med många nyanlända elever på vissa skolor, säger Per-Arne Andersson.”

Frågan om populära skolor är det på grund av att ej studiemotiverade eller eljest ej med tillräckliga förkunskaper går där.

Liksom vad studieresultatet kommer att bli om denna  tvångskvotering införs.

Lars