Sarkastiskt? Nej, sant!

Sarkastiskt? Nej, sant!

 

Från Expressens ledare kan man lördagen den 4 mars läsa

”De gröna har alltid tyckt att pengar är läskigt prosaiska, länge stod i partiprogrammet att målet är en ekonomi utan ränta”

 

På uppdrag av regeringen har SCB föreslagit indikatorer. En av dem är medelarbetstid. I den senaste mätningen”

 

”Miljöpartiet borde inte få införa sina alternativa mått i budgetarbetet. Den enda trösten är att det är att det är ett bra mycket billigare sätt att göra de gröna glada än att införa friår.”