Lite om arbetsmarknaden i dag

Lite om arbetsmarknaden i dag

Med anledning av att inget annat västland har någonsin tagit emot så många asylsökande i relation till sin befolkning som Sverige gjorde under åren 2014-15 (OECD) så är nedan citat tänkvärda. Det säger något om den unika utmaning som vi står inför.

När jobbfrågan kom upp i onsdagens den 25 januari i Aktuellt framställde Stefan Löfven den i förskönande omskrivningar. Det skriver Expressens Anna Dahlberg i en ledare, där hon kritiserar statsministern för att leverera ”alternativ fakta” som hon menar bara skadar debatten.

Hur stor är då den grupp som Löfven refererar till som ”några med väldigt låg utbildning”? Svaret är att det är den enskilt största gruppen. 31 procent av de nyanlända hos Arbetsförmedlingen har inte ens gått ur grundskolan. Ytterligare 17 procent har en utbildning motsvarande svensk grundskola (9-10 år). Löfvens ”några” utgör alltså ungefär hälften av alla nyanlända.

I boken ”Massutmaning – ekonomisk politik mot utanförskap och sociala beteende” skriver nationalekonomen Tino Sanandaji  några av de vanligaste påståendena kring flyktinginvandringen, såsom att den skulle vara en ekonomisk vinstaffär.
”Det är visserligen riktigt att utrikes födda har en mer gynnsam ålderssammansättning än inrikes födda. Men eftersom sysselsättningen och inkomsterna är så mycket lägre inom denna grupp blir invandringen ändå en nettokostnad för samhället. Så har det varit ända sedan 1980-talet då invandringen till Sverige skiftade karaktär från arbetskraftsinvandring till asylinvandring.”

Lägger man därtill att det tog nio år för hälften av alla nyanlända i Sverige att få ett jobb, enligt nya siffror från SCB blir trenden dyster. För att lösa problemet krävs en rad åtgärder, enligt Jonas Frycklund, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har vid flera tillfällen påpekat att den tiden måste kortas. Målet är två år.

”– Den tiden måste kortas rejält. Men samtidigt gäller det att ha en mer realistisk verklighetsbild, vi står inför en extrem situation och det är inte möjligt att få ned tiden till två år. Det är en utopi. ” sade Jonas Frycklund.