Invandrare statistik

Invandrare statistik

Förra året sökte 163 000 människor asyl, i år är siffran 28 000. Allra mest minskar antalet ensamkommande flyktingbarn. I år har drygt 2 100 ensamkommande sökt asyl i Sverige, jämfört med 35 369 förra året.

Antal asylsökande 2016

Antal asylansökningar från de fem vanligaste länderna:
Syrien: 5 410
Afghanistan: 2 920
Irak: 2 700
Somalia: 1 630
Statslös: 1 310

Antal asylsökande 2015

Antal asylansökningar från de fem vanligaste länderna:
Syrien: 51 338
Afghanistan: 41 564
Irak: 20 857
Statslös: 7 711
Eritrea: 7 231
Med statslös menas ofta palestinier som flytt från Syrien.
Källa: Migrationsverket