Politikerkompetens

Egentligen hade jag tänkt skriva om Steve Bannon som blivit chefsstrateg för Donald Trump. Steve Bannon, tidigare styrelsetopp för högerpopulistiska sajten Breitbart, delar med sig av sin framtidsvision för USA i en intervju i The Hollywood. En nog så intressant händelse för alla oavsett nationalitet.

Så fick jag läsa den mer nationellt inriktade krönikan av Elaine Eksvärd med rubriken ” Är ditt parit kompetent nog?”  

Kanske inte lika internationellt orienterad även om jämförelser med Kanada är nog så intressanta. 

Andemeningen är sammanfattningsvis att läsa I citatet:   

Jag är genuint orolig för de svenska medborgare som är lika naiva som jag var tills jag haft mitt möte med Wikström. Orolig för att de röstar på dem som basunerar ut politiska missnöjen utan visioner eller kreativa lösningar. Orolig för dem som röstar på ett politiskt parti utan att se individer som kan förvalta ett lands framtid.  

Nu gäller inte artikeln en vidräkning med Socialdemokratin även om dess minister är den som citeras.  

Nej, citat som :   

Jag blir orolig för att de som röstar på en viss färg per automatik tror att det ska sättas kompetenta personer på varje ministerpost. Hur blir det om Centerpartiet vinner, Sverigedemokraterna eller kanske Vänsterpartiet? Vet ni som är anhängare av respektive parti vilken person som skulle passa bäst som sjukvårdsminister, kulturminister eller finansminister? Hoppas verkligen att finansministern har mer erfarenhet än till exempel ”kassör i klassrådet under högstadiet”  

Vad Kanada anbelangar kan jag läsa I hennes krönika att:  

I Kanada är sjukvårdsministern läkare, ungdomsministern är under 45 år, finansministern är finansman och så vidare. Det är inte elitism, det är kunskap och erfarenhet.”  

Nu kan man invända att ministrar liksom lokala ordföranden för nämnder, för att inte tala om kommunledningar, har anställda till sitt förfogande för att erhålla professionella värderingar och skrivningar för sina beslut.   
Jag är inte helt övertygad om detta alltid är fallet. De är ofta anställda för att  klä I beslut politiskt inriktade uppdrag  antigen de vill eller inte. Och även tillsättandet av dessa är av de politiker som har makten.   
Här beror mycket på politikerna som kan lyssna och kanske har styrka, integritet och egen kompetens för de beslut som skall fattas. 

Lars