Tjolöholm fel plats för musikskola

 

Tjolöholms slott borde inte stå till förfogande för musikutbildning, skriver Lars Stranne.

Artikeln publicerad i GP

Arkivbild:Lars Stranne

Tjolöholm fel plats för musikskola

Enligt många är Tjolöholms slott Hallands mest berömda sevärdhet. Det är också det enskilda turistmål som staten och kommunen satsat mest pengar på i Kungsbacka genom åren. Det lämpar sig dåligt för den musikutbildning som är på förslag, skriver Lars Stranne.

Relaterat

Mitt arkitektkontor har från 1994 till 2005 arbetat med att restaurera hus i anslutning till Tjolöholms slott, i Arbetarbyn, Storstugan och slutligen Grindstugan, för att ge allmänheten möjlighet att nyttja dessa byggnader på ett för byggnaderna historiskt rätt sätt. Alla propåer från enskilda närings­idkare som inte hade för avsikt att följa dessa intentioner och dessutom inte hade ekonomiska medel att satsa har avvisats av stiftelsens styrelse. Likaså skall inte kommuner satsa skattebetalarnas medel för enskilda näringsidkare.

Anders Bagges företag Dreamhill Academy avvisades därför när de för några år sedan sökte att få utöva musikaliska aktiviteter för intresserade låtskrivande ungdomar.

2010 tog slottets styrelse ett beslut att försöka hitta en medarrangör för att öka användandet och därmed få fler att bidra till drift och underhåll.

Snabbutrett förslag

Under innevarande år har företaget Dreamhill Academy fått kommunens tjänstemän att snabbutreda ett förslag. Det går ut på att få bygga ett fristående hus för musikstudier till 20 elever, samt att få tillgång till slottet.

Kommunen skulle låna 20 miljoner till stiftelsen för en första nybyggnad. Även andra byggnader har diskuterats med upp till 50 miljoner som total insats för kommunen eller privata intressenter.

Fel plats

En satsning på utbildning av musikintresserade ungdomar är i och för sig inget fel, om den bedrivs i för ändamålet avsedda lokaler och i ett område där näringsverksamhet är planerat.

Tjolöholms slott är inte ett sådant område och bör inte stå till förfogande. Frågan kommer att behandlas i Kungsbackas fullmäktige efter semestern. Många Kungsbackabor vill ha sin kulturhistoria orörd.

Lars Stranne

arkitekt, Kungsbacka