Jan Hallberg

Det angår oss alla

Det var budskapet när kommunalrådet Jan Hallberg presenterade Västsvenska infrastrukturpaketet för Kungsbacka-Särö rotaryklubbs medlemmar.

Planeringsperioden för paketet är tio år och sträcker sig nu fram till 2021. För Stockholms del rör det sig om den icke föraktliga summan av 100 miljarder.

Ändå är det Malmöregionen som vuxit mest med sina 800 000 människor följt av Stockholm med 600 000 och sist Göteborgsregionen med endast 100 000. Allt under mätperioden 2005. Orsaken till Göteborgsregionens blygsamma tillväst står att finna i möjligheten av att kunna pendla. Det har inte hänt något nämnvärt sedan Göteborg byggde Älvsborgsbron och Tingsstadstunneln 1968.

Tillskottet för en utökad Göteborgsregion skall utgöras av pendlare från i huvudsak kollektivtrafik. Hälften av kostnaden skall betalas med trafikavgifter.

Hallands landsting delar med Västra Götaland på en miljard och för Göteborgs stad blir kostnaden en och en halv miljard kronor.

Det som ligger i paketet är bland annat en Marieholmstunnel som kan starta i höst. En annan satsning är en tunnel under Göteborg med tre stationer strategiskt utplacerade för att kunna nå så många arbetsplatser som möjligt. Tunneln är framför allt till för de fem pendeltågen som kommer in till staden. Götaälvbron är det tredje objektet som skall finansieras och rustas upp med tre nivåer som separat skall transportera var för sig spårbunden trafik likaväl som bussar och slutligen biltrafiken. Planerat är också en stationsbyggnad högst upp. Bakgrunden är att lägga grunden för tillväxt för de närmaste tio till tjugo åren.

Jan Hallberg informerade avslutningsvis om parkeringsplanering i Göteborg. Bland annat om ett parkeringsdäck som planeras under Heden för att rymma 2000 bilar. Detta kan jämföras med det förslag som presenterades under förra våren här i Kungsbacka om ett parkeringsdäck under delar av Stortorget för att frilägga innerstaden från bilar, men som inte gick att genomföra på grund av politisk oenighet.

Lars Stranne