Att skjuta varg eller inte skjuta varg

Att skjuta varg eller inte skjuta varg

 

 

 

 

 

 

Att skjuta varg eller inte skjuta varg

 

Att skjuta varg eller inte skjuta varg var en av frågorna när Bengt Anders Johansson (M) riksdagsledamot och ledamot i jordbruksutskottet gästade Kungsbacka och LRF i moderaternas regi. LRF:s kommungrupp ledda av Ulf Ohlsson frågade och debatterade.

En lag som ändrats av alliansen är jaktlagens 28:e paragraf som nu ger en tamdjursägare möjlighet att ingripa och undanröja ett pågående anfall från rovdjur.

Den gamla lagstiftningen medgav ingrepp först vid upprepat anfall som man fick ingripa. Något tveksamt att först stå och se på hur en varg slet sönder ens djur en första gång innan man fick ingripa vid upprepat anfall. Nu kan både djurägaren och den som åser ett anfall få ingripa.

Alla partier i Riksdagen är överens om att vi skall ha kvar de fem stora rovdjursarterna i landet. Därom råder politiskt enighet.

Mängden rovdjur råder det dock olika uppfattning om.

Vi har i Sverige en balanserad rovdjurspolitik.

Beträffande vargar har Sverige förmodligen fler vargar än vi tror. Bengt Anders Johansson bedömning är att vi har 270 exemplar i Sverige i dag. Djuren har valt att etablera sig i Mellansverige tillsammans med de övriga rovdjuren vilket innebär ett stort tryck för markägare. Balans är A och O enligt Bengt Anders Johansson. Balansen mellan växtätare och rovdjur.

Ett vargalfapar med ungar konsumerar runt hundra älgar per år. Ändå har älgstammen ökat kraftigt i Sverige under senare år.

1990 beslutade Riksdagen att vargen skulle få möjlighet att utvecklas i Sverige. Vid den tiden hade vi tre stycken individer. Beslutet blev att man som mål skulle ha 200 vargar.

Orsaken var att till efterföljande generationer efterlämna en fauna som är så lik den ursprungliga som möjligt.

Vargen är som art inte utrotningshotad då den på norra halvklotet är det vanligaste däggdjuret efter människan. Inte heller är den utrotningshotad i Sverige för närvarande. Vargarnas genetik kan klaras om man får en ny varg i stammen vartannat år. Vargjakten som har genomförts i år innebar att 28 vargar sköts.

Beträffande björnar har vi i dag i Sverige den största björnstammen någonsin med cirka 3000 björnar.

Utvärdering sker år 2012 om vilken inverka det samlade rovdjurstrycket har på landsbygdsbefolkningen.

Beslutat är att vargarna inte får överstiga 210 stycken fram till dess.

Olika länder har dock olika avskjutningssätt av vargar. I Italien lär det kunna ske på Italian Way.

Kommer de för nära så skjuter vi.”

En annan explosionsartad utveckling sker nu av grågåsen.

Den kan liknas vid Egyptens gräshoppor när de kommer hundratals och landar i markerna, enligt en markägare.

Skadorna från 20 gäss motsvarar vad en ko äter. Om 300 hundra gäss landar samtidigt i grönsakslandet så är det att liknas vid tjugo kor, som om de kunde flyga, landar i samma grönsaksland. I vissa fall är det betydligt fler gäss som kommer.

 

EU:s budget till 2013 skall omförhandlas

Vi skall ha en gemensam jordbrukspolitik anser alla svenska partier. 1995 när Sverige blev medlem i EU hade Sverige i stort sett ett avreglerat jordbruk. Tillsammans med Sverige vill England, Holland och Danmark avreglera.

Detta till skillnad från t.ex. Frankrike som under vårt EU-ordförandeskap hade samlat 22 av 27 länder för att diskutera om regleringar. Frankrike, Tyskland och Italien blir de stora förlorarna vid avregleringar.

 

Vi levererar arbetstillfällen”

Människor behöver mat två gånger per dag, vilket innebär att jordbruk är världens bästa placering enligt Bengt Anders Johansson.

En egenföretagare inom jordbruket måste dock stå på fler än ett ben för att gardera sig för trender inom råvaror och dess priser.

Kompetensen hos en lantbrukare är unik med sin bredd vilket gör att han bör vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

 

Matlandet Sverige”

Detta är ett begrepp som regeringen går ut med.

Bakom har man hela produktionslinjen.

Vi har också extremt många framgångsrika kockar i Sverige jämfört med övriga länder.

Därtill har vi en mycket bra livsmedelskontroll i Sverige.

Ursprungsmärkning är en fråga som kanske inte kan lagstiftas men är av godo för de mindre lantbruken. Likaså är det ofta önskat av konsumenterna vilket gör att man bör tillgodose begreppet på något sätt. Avslutningsvis kan nämnas att vi aldrig har haft så mycket landsbygdsutveckling som nu med sju miljarder i bidrag.

Den gröna revolutionen”

Detta kan innebära både skogen och energibiten.

Begreppet har en hög utvecklingspotential. Bara i skogen kan det finnas en tillväxtpotential av 40 %.

Volvo, Saab, Scania och Ericssons tillverkning kommer inte upp till hälften av den svenska nettoexporten jämfört med skogen.

Avslutningsvis diskuterades de 16 miljömål som vi har i Sverige. Ett delmål är giftfri miljö, som bland annat innebär att vi skall ta bort bly i kretsloppet. Man har bland annat tagit bort blyet i hagelpatroner när man skjuter på lerduvor. Detta innebär att 80 % av blyutkomsten från ammunition är borta vilket är positivt. Bly som man andas in från luften och som finns i bensin är dock avsevärt farligare än metalliskt bly som är ett grundämne informerade som avslutning Bengt Anders Johansson.

 

Lars Stranne

 

 

Faktaruta:

Bengt Anders Johanson

Riksdagsledamot för moderaterna från Jönköpings län.

Sitter i Miljö och jordbruksutskottet i Riksdagen.

Frågor som han arbetar med är jordbruksfrågor, jakt och viltvårdsfrågor, skogsbruk och miljö.

 

 

Artikeln publicerades den 27 januari 2010