Dåligt ledarskap är mycket farligare än Svininfluensan

Dåligt ledarskap är mycket farligare än Svininfluensan

Så inledde Birger Rexed sin presentation av sin och Anders Lugns bok om ledarskap på Kungsbacka Särös Rotaryklubb. Det går att skapa någonting som är bättre. Det är grundtanken i det ledarskapsprogram som startade 1995 och som boken handlar om.

Bokens titel ”Lönsam Hälsosam Lyckosam” vill ta fram främjandeprincipen och skapa tydliga mål.

Birger som startade sin karriär som förlossningsläkare konstaterade att de 5 basala egenskaper som en nyfödd kommer till välden med (suga, bajsa, kissa, skrika och greppa) måste hela tiden utvecklas med främjande motivation. Motivation är viktigare än resurser. Något som just i dagarna debatteras i media med anledning av dagens krigssituation i Afghanistan.

Främjandeprincipen är att människor som får goda förutsättningar gör en bra insats.

Att tänka främjande ger dessutom tillgång till 20 % mer av hjärnan genom framför allt främjande av associationsvägarna i vår hjärna som utvecklades för 65 miljoner år sedan.

Hur skall det se ut när det är som bäst är frågeställningen för fortsatt utveckling följt av vad är nödvändigt att göra under rådande omständigheter.

Därefter följer tydliga mål och främjande av ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och delaktighet.

Men främjandet kan motarbetas. För att neutralisera en ”motarbetare” som är negativ till sin omgivning krävs 7 stycken positiva arbetare.

Varje dag möter drygt sju miljoner svenskar någon form av ett ledarskap. En ledarskaputveckling ger mellan 25 och 50 gånger tillbaka i mättbara förbättringar. Som exempel inom företagsvärlden kan nämnas att Ericsson gick från minus 25 miljarder kronor till ett plus på 25 miljarder kronor.

Det är dock en skillnad på en chef och en ledare. En chef intar en position och kan regelboken medan en ledare intar en relation och kan kommunicera med sina anställda. Att leda är att leda andra.

Man måste tycka om människor om man vill leda väl. Men det är först när dina medarbetare har lyckats som du själv har lyckats avslutade Birger sin presentation av sin bok

Birger blev Kungsbackabo 2003 efter att växt upp i Stockholm. En flytt som är det bästa han gjort anförtror han avslutningsvis audiotoriet.

En närvaro på 80 procentigt av klubbmedlemmarna tackade med en varm applåd.

Lars Stranne

 

Faktaruta:

Birger Rexed började som förlossningsläkare och blev sedan företagsläkare med specialistinriktning på allmänmedicin. För 32 år sedan lämnade han sjukvårdsarbetet för organisationsutveckling. Han har innehaft ett flertal ledaruppdrag under åren.

Han använder hälsoperspektivet på både organisation och individ. Han har gjort begreppet ”Hur ska det vara när det är som bäst” till något av ett mantra inom organisationsutvecklingen.